Lớp đào tạo tập huấn ngoài mô hình “Kỹ thuật thâm canh Xoài theo VietGAP” thuộc Dự án Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP
Ngày đăng: 02/10/2023

Tổ chức lớp đào tạo tập huấn ngoài mô hình “Kỹ thuật thâm canh Xoài theo VietGAP” thuộc Dự án Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ tại Đồng bằng sông Cửu Long”.

Từ nguồn kinh phí khuyến nông Quốc Gia, ngày 28-29/09/2023, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bến Tre phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp đào tạo, tập huấn ngoài mô hình hình “Kỹ thuật thâm canh Xoài theo VietGAP” thuộc Dự án Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ tại Đồng bằng sông Cửu Long”, tại Khu du lịch Mỹ Trà (số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Nội dung của lớp đào tạo tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Kỹ thuật trồng xoài: Kỹ thuật chăm sóc Xoài; Kỹ thuật bón phân nâng cao phẩm chất trái Xoài; Kỹ thuật tỉa cành tạo tán Xoài; Kỹ thuật xử lý ra hoa Xoài…

Lớp đào tạp tập huấn giúp cho học viên nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao năng lực, vai trò của HTX liên kết với Doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm, ổn định đầu ra, tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

Ngọc Thúy – DVNNTL&NS

Tin cùng danh mục

Thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp

10:47 14/06/2024

Quyết tâm xây dựng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới

Quyết tâm xây dựng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới

10:47 14/06/2024

Hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo

Hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo

10:47 14/06/2024

Thị trường ngư cụ vào mùa nhưng thưa khách

Thị trường ngư cụ vào mùa nhưng thưa khách

10:47 14/06/2024

Thành phố Cao Lãnh phát triển nông nghiệp đô thị

Thành phố Cao Lãnh phát triển nông nghiệp đô thị

10:47 14/06/2024