Tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng khoa học công nghệ..."
Ngày đăng: 10/10/2022

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 50/KH-LHH-SKHCN ngày 13/12/2019 của Liên Hiệp các Hội khoa học –Kỹ thuật Tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp cho thành viên Hội quán và nông dân trên địa bàn Tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra ở nhiều huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình…..

Nội dung của lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Kỹ thuật trồng xoài: Nâng cao nhận thức thành viên Hội quán, nông dân trong sản xuất, phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong sản xuất và đời sống tại cộng đồng hướng tới phát triển nền nông nghiệp xanh; Kịp thời định hướng, hỗ trợ thành viên Hội quán, nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp; Phát triển ổn định, bền vững vùng sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao; Từng bước thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Description: C:\Users\MSHOA\Documents\lua thu dong.jpg

            Lớp tập huấn giúp nông dân nắm vững kiến thức và quy trình kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ truyền thống tận dụng phế, phụ phẩm nông nghiệp, giúp hạn chế đốt đồng gây ảnh hưởng đến môi trường, đất đai và hệ sinh vật trong đất, đồng thời giúp giảm dần thói quen sử dụng phân bón hóa học; Từng bước hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, góp phần hoàn thiện các mô hình nông nghiệp tuần hoàn bằng cách tái sử dụng rơm rạ vào sản xuất  nhằm gia tăng giá trị sản phẩm trong sản xuất, góp phần giữ gìn sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Ngọc Thúy – TTDVNN&NSNT

 

Tin cùng danh mục

Tổ chức lớp tập huấn ngoài mô hình “Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP....."

Tổ chức lớp tập huấn ngoài mô hình “Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP...."

07:03 09/02/2023

Hỗ trợ Dê giống thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản năm 2022

Hỗ trợ Dê giống thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản năm 2022

07:03 09/02/2023

Hội thảo mô hình Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn – cân đối  – hiệu quả

Hội thảo mô hình Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn – cân đối  – hiệu quả

07:03 09/02/2023

Hỗ trợ giống heo cái hậu bị mô hình chăn nuôi heo sinh sản

Hỗ trợ giống heo cái hậu bị mô hình chăn nuôi heo sinh sản

07:03 09/02/2023

Trình diễn công nghệ cơ giới hóa phát triển kinh tế nông nghiệp

Trình diễn công nghệ cơ giới hóa phát triển kinh tế nông nghiệp

07:03 09/02/2023