Xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gắn với liên kết
Ngày đăng: 07/06/2023

Sáng ngày 5/6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp số 57-KHPH/HNDT - SNNPTNT giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giai đoạn 2020 - 2025.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở NN&PTNT tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, các đơn vị nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phối hợp. Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung của kế hoạch và tình hình thực tiễn từng địa phương, các đơn vị xác định rõ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp.

Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của các chương trình, đề án trọng tâm thuộc lĩnh vực NN&PTNT được triển khai thực hiện tốt. Từ đó, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo chủ trương của tỉnh, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, an toàn, hiệu quả, bền vững, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và nâng cao đời sống nông dân; hoàn thành chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Description: https://baodongthap.vn/database/image/2023/06/05/xaydungmohinh.JPG
Quang cảnh hội nghị

Việc phối hợp triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được nhân rộng như: Mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm; mô hình sản xuất lúa giống theo quy trình “1 phải 5 giảm”, mô hình liên kết, cơ giới hóa sản xuất lúa giống gắn với truy xuất nguồn gốc…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở NN&PTNT. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cho rằng sự phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin định kỳ giữa các đơn vị đôi lúc chưa được thường xuyên; việc kiểm tra, định hướng, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai nội dung phối hợp hàng năm chưa kịp thời và hiệu quả; các đơn vị chưa tổ chức sơ kết đánh giá việc phối hợp thực hiện Kế hoạch hàng năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong năm tiếp theo…

Trên tinh thần triển khai các nội dung trong Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở NN&PTNT đến năm 2025, các đơn vị tập trung vào các mục tiêu xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gắn với liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống; xây dựng, phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại…

 

Tin cùng danh mục

Huyện Tháp Mười triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Huyện Tháp Mười triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

03:49 24/02/2024

Hội thảo Giải pháp dinh dưỡng cho cây lúa

Hội thảo Giải pháp dinh dưỡng cho cây lúa

03:49 24/02/2024

Hiệu quả từ việc sản xuất rau theo hướng an toàn

Hiệu quả từ việc sản xuất rau theo hướng an toàn

03:49 24/02/2024

Trình diễn cơ giới hóa gieo sạ chính xác

Trình diễn cơ giới hóa gieo sạ chính xác

03:49 24/02/2024

Triển khai Dự án sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại ĐBSCL năm 2023

Triển khai Dự án sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại ĐBSCL năm 2023

03:49 24/02/2024