Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/11/2023
Ngày đăng: 31/01/2024

Nước lũ đang rút dần, các cánh đồng đang tháo nước chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân, nước trên đồng ruộng đổ ra sông, kênh rạch kéo theo nhiều vật chất hữu cơ và mầm bệnh.

Cụ thể cảnh báo đối với các tuyến kênh trên địa bàn huyện, thành phố:

 - Chỉ tiêu Oxy hòa tan (DO) thấp ở các kênh cấp của huyện Cao Lãnh (trừ kênh Nguyễn Văn Tiếp - xã Phong Mỹ, Sông Tiền - xã Bình Thạnh); H.Tháp Mười; H.Lấp Vò (trừ Sông Tiền – Tân Mỹ); thành phố Cao Lãnh; Sông Hậu - xã Định Hòa (H.Lai Vung). Không thay đổi so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu kH ngoại trừ sông Cái Vừng - xã Long Thuận, sông Tiền - xã Long Thuận (giữa) (H.Hồng Ngự), sông Sở Thượng - xã Tân Hội (Tp.Hồng Ngự), hầu hết các điểm quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho phép (60 – 80 mg/L). Không thay đổi so với quan trắc trước.

- Chỉ tiêu H2S vượt ở kênh Sa Rài (H.Tân Hồng); Sông Sở Thượng - xã Tân Hội (Tp.Hồng Ngự); Kênh K6, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh); Kênh Bảy Thước (H.Tháp Mười), dao động từ 0,054 – 0,060 mg/L. Tăng so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu N-NO2- vượt cao ở các kênh cấp của huyện Tân Hồng; H.Thanh Bình; H.Tháp Mười; H.Cao Lãnh; H.Tam Nông; sông Cái Vừng - xã Long Thuận (H.Hồng Ngự); Sông Sở Thượng - xã Tân Hội (Tp.Hồng Ngự), dao động từ 0,092 – 0,191 mg/L. Giảm so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu N-NH4+ vượt cao ở các kênh cấp của huyện Tháp Mười; kênh Trung Ương (H.Tân Hồng); Kênh K.6, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh), dao động từ 0,33 – 0,41mg/l. Tăng so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu P-PO43- vượt cao ở các kênh cấp của huyện Tháp Mười; kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, kênh Trung Ương (H.Tân Hồng); Kênh Ba Ánh (Tp.Hồng Ngự), Sông Tiền - xã Tân Thạnh (ấp Nam), sông Tiền - xã Tân Hòa (H.Thanh Bình); Kênh Đồng Tiến, kênh Tân Công Sính 1, kênh Phú Thành 1, kênh Kháng Chiến (H.Tam Nông); Rạch Bà Mụ, kênh Đường Thét, kênh K6, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh); Sông Đất Sét - Kênh Mương, Sông Hậu - xã Định An (H. Lấp Vò), dao động từ 0,11 – 0,23 mg/L. Giảm so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu COD vượt cao ở các kênh cấp của huyện Tân Hồng; H.Tháp Mười; H.Cao Lãnh; H.Tam Nông, dao động từ 14 – 33mg/L. Tăng so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu TSS vượt cao ở các kênh cấp của huyện Hồng Ngự; H.Lai Vung; H.Châu Thành; kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, kênh Trung Ương (H.Tân Hồng); Sông Sở Thượng (Tp.Hồng Ngự); Sông Tiền - Xã Tân Thạnh (ấp Nam) (H.Thanh Bình), dao động từ 26,7 – 73,3mg/L. Giảm so với đợt quan trắc trước. 

- Độ mặn nguồn nước tại sông Tiền (H.Châu Thành) và sông Hậu (H.Lai Vung) có độ mặn 0,05‰, không thay đổi so với đợt quan trắc trước và đều nằm trong giới hạn thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của động vật thủy sản nước ngọt.

- Các tuyến kênh huyện Tam Nông có độ mặn dao động 0,05 – 0,11‰. Kết quả cho thấy, độ mặn tại các tuyến kênh huyện Tam Nông đều nằm trong giới hạn thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của động vật thủy sản nước ngọt. Tăng so với đợt quan trắc trước.

* Khuyến cáo

- Phải thường xuyên chú ý việc quản lý nguồn nước ao nuôi, chủ động duy trì kế hoạch quản lý sức khỏe, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của thuỷ sản nuôi để chủ động triển khai các biện pháp xử lý khi có tình huống bất thường về môi trường và dịch bệnh do nhiệt độ môi trường giảm thấp và chênh lệch nhiều.

- Cần xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi với các sản phẩm hấp thu khí độc, cung cấp oxy (Yucca, Zeolite, ...); Định kỳ bổ sung men tiêu hóa, vitamin, khoáng chất... nhất là vitamin C và Beta glucan vào khẩu phần ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng.

- Đối với vùng nuôi tôm tập trung cần thường xuyên kiểm tra độ kiềm và kết hợp bón vôi hay Dolomite để giữ môi trường nước nuôi ổn định và thuận lợi cho tôm phát triển tốt.

- Đối với những khu vực nuôi lồng/bè tập trung cần tăng cường thường xuyên kiểm tra, vệ sinh lồng/bè, bố trí lồng/bè có khoảng cách phù hợp để tạo dòng chảy thông thoáng nhằm hạn chế cá chết do thiếu oxy cục bộ. Sử dụng vôi, muối treo đầu bè hoặc khu vực cho ăn để khử trùng và phòng bệnh cho cá. Chú ý các điểm có sự xuất hiện của vi khuẩn, virus gây bệnh bằng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp.

- Các vùng nuôi/cơ sở nuôi cá tra thương phẩm xuất khẩu cần thực hiện các quy định về vùng nuôi đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Người nuôi cần quan tâm theo dõi bản tin thông báo kết quả quan trắc môi trường của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đăng trên trang web của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp để có giải pháp xử lý kịp thời. Khi phát hiện thủy sản nuôi có dấu hiệu bất thường cần thông báo kịp thời với cơ quan quản lý địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi, Thú Y và Thủy sản qua số điện thoại 0277.3855.725 để được hướng dẫn.

Chi tiết mời xem Báo cáo số 3006/BC-CNTYTS

CNTYTS

Tin cùng danh mục

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/11/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/11/2023

01:33 25/07/2024

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/10/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/10/2023

01:33 25/07/2024

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/10/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/10/2023

01:33 25/07/2024

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/9/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/9/2023

01:33 25/07/2024

Kết quả chất lượng nước đợt 16 phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/9/2023

Kết quả chất lượng nước đợt 16 phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/9/2023

01:33 25/07/2024