Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Tuần 3 tháng 10 năm 2019)
Ngày đăng: 08/11/2019

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như Oxy hòa tan, pH, NO2-, NH4+ phần lớn đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Cảnh báo đối với các tuyến kênh trên địa bàn huyện, thị, thành:

- Huyện Tháp Mười; sông Tiền xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) chỉ tiêu Oxy thấp hơn giới hạn cho phép 0,5 – 1 mg/L.

- Phần lớn huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu độ kiềm thấp hơn giới hạn cho phép 14 – 18 mg/L.

- Kênh Tân Công Sính 1 (Tam Nông); kênh cấp huyện Tháp Mười có chỉ tiêu NO2- vượt giới hạn cho phép 0,15 – 0,45 mg/L.

- Ấp Nam sông Tiền (Thanh Bình); Tam Nông; kênh K6, kênh Nguyễn Văn Tiếp (huyện Cao Lãnh); sông Tiền và sông Hậu xã Định Yên (Lấp Vò) có chỉ tiêu NH4+ vượt giới hạn cho phép 0,2 mg/L.

* Khuyến cáo:

   - Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn mùa mưa bão, mực nước đang tiếp tục xuống theo triều, diễn biến thời tiết rất phức tạp, cần chú ý việc thay nước, nên có biện pháp xử lý phù hợp, lắng lọc trước khi cấp nước mới; cấp nước vào ao nuôi khi mực thủy triều cao nhất. Cần hạn chế làm sốc cá và quản lý tốt môi trường nuôi để tránh tạo điều kiện cho các loại bệnh phát triển do nấm, vi khuẩn, ký sinh trùng. Nên thả nuôi với mật độ thích hợp, cho ăn hợp lý bằng thức ăn đủ chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin nhất là vitamin C và Beta glucan để cá có đủ sức đề kháng.

   - Đối với các vùng nuôi tôm tập trung cần thường xuyên kiểm tra độ kiềm và kết hợp bón vôi hay Dolomite để tạo môi trường thuận lợi cho tôm phát triển tốt.

- Đối với các vùng nuôi bè cần di dời bè vào gần bờ, thường xuyên dùng máy bơm để làm sạch phù sa lắng tụ ở đáy bè, kiểm tra, gia cố chằng buộc bè chắc chắn nhằm đề phòng đứt dây neo cũng như chằng buộc các vật liệu làm nổi (phuy, ống nhựa) để đề phòng rời ra khỏi bè gây thất thoát cá. Đồng thời thực hiện tốt QCVN 02-22:2015/BNNPTNT.

            - Các vùng nuôi/cơ sở nuôi cá tra thương phẩm xuất khẩu cần thực hiện QCVN 02-20:2014/BNNPTNT, Quyết định 07/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

Tham chiếu:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1: NO2- (≤ 0,05 mg/L), NH4+(≤ 0,3 mg/L), TSS (≤ 20 mg/L), COD (≤ 10 mg/L), PO43- (≤ 0,1 mg/L). 

- QCVN 02-22:2015/BNNPTNT: Oxy (≥ 4 mg/L).

- QCVN 02-20:2014/BNNPTNT H2S (≤ 0,05 mg/L).

MV - Nguồn: CCCNTY&TS

                

Tin cùng danh mục

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 04 năm 2018

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 04 năm 2018

06:45 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 03 năm 2018

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 03 năm 2018

06:45 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 02 năm 2018

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 02 năm 2018

06:45 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 11 năm 2017

Hiện nay đang vào mùa gieo sạ lúa Đông Xuân, nước trên đồng ruộng đổ xuống các sông, kênh cấp sẽ làm ảnh hưởng các yếu tố môi trường, làm môi trường nước ...

06:45 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản tuần 3 tháng 11 năm 2017

Hiện nay đã vào giai đoạn giao mùa thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt vào buổi sáng, cần hạn chế làm sốc cá để tránh tạo điều kiện cho các loại bệnh ...

06:45 29/05/2024