Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Tuần 4 tháng 10 năm 2019)
Ngày đăng: 08/11/2019

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như pH, Oxy, NH4+, H2S, NO2- phần lớn đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Cảnh báo đối với các tuyến kênh trên địa bàn huyện, thị, thành:

- Kênh Đồng Tiến, kênh Thị Xã (Tam Nông); kênh Bảy Thướt (Tháp Mười); sông Tiền - xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) có chỉ tiêu Oxy thấp hơn giới hạn cho phép 0,5 – 1 mg/L.

- Phần lớn huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu độ kiềm thấp hơn giới hạn cho phép 14 – 32 mg/L.

- Tất cả huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu COD vượt giới hạn cho phép 1 – 140 mg/L.

- Kênh Sa Rài (Tân Hồng); sông Cần Lố (huyện Cao Lãnh); sông Tiền (TP. Sa Đéc) có chỉ tiêu NH4+ vượt giới hạn cho phép 0,04 – 0,24 mg/L.

- Phần lớn huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu PO43- vượt giới hạn cho phép 0,01 – 0,57 mg/L, chênh lệch tăng so với tháng trước 0,35 mg/L. 

- Phần lớn huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu TSS vượt giới hạn cho phép 1 – 52 mg/L, chênh lệch giảm so với tháng trước 102 mg/L. 

- Phần lớn huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu H2S vượt giới hạn cho phép 0,001 – 0,035 mg/L, chênh lệch giảm so với tháng trước 0,131 mg/L.

- Huyện Tân Hồng (trừ kênh Sa Rài); sông Sở Thượng (TX Hồng Ngự); kênh Phèn (Tam Nông); sông Cần Lố, kênh K6 (huyện Cao Lãnh); sông Hậu - Xã Định An (Lấp Vò); sông Tiền - xã Tân Thuận Tây (TP. Cao Lãnh) có chỉ tiêu H2S vượt giới hạn cho phép 0,002 – 0,061 mg/L, chênh lệch tăng so với tháng trước 0,026 mg/L.

- Huyện Tân Hồng; sông Sở Thượng (TX Hồng Ngự); Tam Nông (trừ kênh Đồng Tiến; kênh Thị Xã); kênh K6, kênh Nguyễn Văn Tiếp (huyện Cao Lãnh); Tháp Mười; sông Đất Sét (Lấp Vò); sông Tiền - xã Tân Thuận Tây (TP. Cao Lãnh) có chỉ tiêu NO2- vượt giới hạn cho phép 0,001 – 0,201 mg/L, chênh lệch giảm so với tháng trước 0,188 mg/L.

* Khuyến cáo:

   - Hiện nay, đang trong giai đoạn mùa mưa, thời tiết mưa nắng thất thường, mực nước đang tiếp tục xuống theo triều, các yếu tố môi trường nuôi có nhiều biến động, cần chú ý việc thay nước, nên có biện pháp xử lý phù hợp, lắng lọc trước khi cấp nước mới; cấp nước vào ao nuôi khi mực thủy triều cao nhất. Cần hạn chế làm sốc cá và quản lý tốt môi trường nuôi để tránh tạo điều kiện cho các loại bệnh phát triển do nấm, vi khuẩn, ký sinh trùng. Nên thả nuôi với mật độ thích hợp, cho ăn hợp lý bằng thức ăn đủ chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin nhất là vitamin C và Beta glucan để cá có đủ sức đề kháng.

   - Đối với các vùng nuôi tôm tập trung cần thường xuyên kiểm tra độ kiềm và kết hợp bón vôi hay Dolomite để tạo môi trường thuận lợi cho tôm phát triển tốt.

- Đối với các vùng nuôi bè cần di dời bè vào gần bờ, thường xuyên dùng máy bơm để làm sạch phù sa lắng tụ ở đáy bè, kiểm tra, gia cố chằng buộc bè chắc chắn nhằm đề phòng đứt dây neo cũng như chằng buộc các vật liệu làm nổi (phuy, ống nhựa) để đề phòng rời ra khỏi bè gây thất thoát cá. Đồng thời thực hiện tốt QCVN 02-22:2015/BNNPTNT.

 - Các vùng nuôi/cơ sở nuôi cá tra thương phẩm xuất khẩu cần thực hiện QCVN 02-20:2014/BNNPTNT, Quyết định 07/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

Tham chiếu:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1: NO2- (≤ 0,05 mg/L), NH4+(≤ 0,3 mg/L), TSS (≤ 20 mg/L), COD (≤ 10 mg/L), PO43- (≤ 0,1 mg/L). 

- QCVN 02-22:2015/BNNPTNT: Oxy (≥ 4 mg/L).

- QCVN 02-20:2014/BNNPTNT H2S (≤ 0,05 mg/L).    

MV - Nguồn: CCCNTY&TS  

Tin cùng danh mục

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Tuần 3 tháng 10 năm 2019)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Tuần 3 tháng 10 năm 2019)

07:12 10/06/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 04 năm 2018

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 04 năm 2018

07:12 10/06/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 03 năm 2018

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 03 năm 2018

07:12 10/06/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 02 năm 2018

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 02 năm 2018

07:12 10/06/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 11 năm 2017

Hiện nay đang vào mùa gieo sạ lúa Đông Xuân, nước trên đồng ruộng đổ xuống các sông, kênh cấp sẽ làm ảnh hưởng các yếu tố môi trường, làm môi trường nước ...

07:12 10/06/2023