Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 23/8/2021 – 29/8/2021
Ngày đăng: 01/09/2021

           1.1. Trên cây lúa

             - Vụ Hè Thu 2021: xuống giống 187.505 ha/187.000 ha đạt 100,3% kế hoạch. Trong đó, giai đoạn làm đòng 200 ha, trổ chín 9.249,1 ha, thu hoạch 178.055,6 ha/187.505 ha đạt 94,96% diện tích xuống giống, năng suất bình quân 6,22 tấn/ha. 

            - Vụ Thu Đông 2021: xuống giống 104.621 ha/119.100 ha, tăng 1.493 ha so với tuần trước đạt 87,84 % so với kế hoạch. Trong đó, giai đoạn mạ 8.564 ha, đẻ nhánh 1.205 ha, làm đòng 42.578 ha, trổ chín 51.883 ha, thu hoạch 391 ha, năng suất bình quân 5,46 tấn/ha.

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm nhẹ 48 ha (giảm 1.883 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn làm đòng - trổ chín, tỷ lệ bệnh 5 - 10%.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\benh dao on la 3.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

+ Bệnh cháy bìa lá: diện tích nhiễm 1.177 ha (tăng 1.153 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm nặng 10 ha, nhiễm trung bình 100 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn làm đòng - trổ chín, tỷ lệ bệnh trên 40%.

+ Bệnh lem lép hạt: diện tích nhiễm 4.207 ha (tăng 3.067 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 350 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn làm đòng, với tỷ lệ hại 10-20%.

+ Sâu cuốn lá nhỏ: diện tích nhiễm nhẹ 600 ha (tăng 32 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn làm đòng – trỗ chín, mật số sâu 10 – 20 con/m2,.

- Dự báo trong tuần tới đợt rầy tuổi 5, trưởng thành tiếp tục phát triển, gây hại phổ biến ở mức nhẹ  - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Sâu cuốn lá gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm lúc đầu vụ có khả năng bị hại nặng. Bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, lem lép hạt gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, cục bộ có diễn tích nhiễm nặng ở các ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, sử dụng giống nhiễm như Jasmine 85, VD 20, OM 4900, IR 50404, nếp,...

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng một số biện pháp như sau:

+ Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý, bón phân vùi trước khi trục trạc đất lần cuối theo tỷ lệ 100% DAP, 50% Kali,… giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất sự phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại, giảm chi phí, tăng chất lượng và lợi nhuận.

+ Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Thu Đông 2021 cần theo dõi chặt chẽ tình hình rầy vào đèn, đảm bảo thời gian cách ly giữa 02 vụ ít nhất 03 tuần, xuống giống tập trung, né rầy hiệu quả, đồng thời các nông dân cùng chia sẻ thông tin về tình hình sinh vật gây hại trên từng ô bao, cánh đồng nhằm hạn chế thấp nhất sự gây hại của muỗi hành, rầy nâu, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá.

+ Phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá,… để có biện pháp quản lý và chăm sóc hiệu quả. Có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều.

+ Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm. Thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

1.2. Trên hoa màu

          - Vụ Hè Thu 2021: xuống giống 13.985,7 ha, đã thu hoạch 13.985,7 ha đạt 100% diện tích xuống giống gồm các loại như bắp, mè, dưa hấu, sen, rau ăn lá,...

          - Vụ Thu Đông 2021: xuống giống 5.113,7 ha, thu hoạch 1.685,2 ha gồm các loại như bắp, mè, dưa hấu, sen, rau ăn lá.

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh trên bắp, khoai lang, ớt, dưa, bầu bí,… xuất hiện và gây hại phổ biến ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

 1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 33.964,6 ha (số liệu điều chỉnh lại theo số liệu Cục Thống kê). Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh.

- Sâu bệnh trên cây ăn trái: các đối tượng sâu bệnh xuất hiện và gây hại phổ biến ở mức nhẹ. Dự báo trong tuần tới sâu đục cành, bệnh thán thư, cháy lá, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

Thanh Tân

Tin cùng danh mục

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 16/8/2021 – 22/8/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 16/8/2021 – 22/8/2021

12:52 26/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 09/8/2021 – 15/8/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 09/8/2021 – 15/8/2021

12:52 26/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 02/8/2021 – 08/8/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 02/8/2021 – 08/8/2021

12:52 26/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 26/7/2021 – 01/8/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 26/7/2021 – 01/8/2021

12:52 26/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 19/7/2021 – 25/7/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 19/7/2021 – 25/7/2021

12:52 26/10/2021