THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 31/10/2019 đến ngày 06/11/2019)
Ngày đăng: 07/11/2019

- Những khu vực chuẩn bị xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 cần vệ sinh kỹ đồng ruộng, làm đất và xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy từng khu vực theo lịch khuyến cáo. Đồng thời, chủ động phương tiện,  điều kiện thoát nước tốt, hạn chế ảnh hưởng đến lượng giống gieo sạ nếu gặp mưa nhiều.

- Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, bón vùi phân bón theo tỷ lệ 100% DAP, 50% Kali trước khi trục trạc đất lần cuối, quản lý dịch  hại tổng  hợp  (IPM),… giúp  lúa  sinh  trưởng  và phát  triển tốt, hạn  chế thấp nhất sự phát sinh gây hại của rầy nâu, bệnh  vàng lùn  -  lùn xoắn lá  và các đối tượng dịch hại khác, góp phần giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.

-  Kiểm tra, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại  để áp dụng các  biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Có thể phun thuốc ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt khi lúa  trỗ  lẹt xẹt và trỗ  đều.  Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

-  Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa ít nhất  20  ngày  trước  thu  hoạch  nhằm  bảo  đảm  thời  gian  cách  ly,  an  toàn  thực phẩm; thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

-  Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị, thành phố phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với địa phương  tiếp tục  điều tra, phát hiện sâu keo mùa thu hại bắp (quan sát kỹ giai đoạn cây bắp có từ 3-9 lá) đồng thời chú ý trên các loại cây trồng khác (lúa, rau màu); theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, sâu bệnh và báo cáo định kỳ hàng tuần về Chi cục Trồng trọt và BVTV đúng theo quy định (địa chỉ mail: phongkythuat.ccttbvtvdongthap@gmail.com).

Kèm theo Thông báo

Tin cùng danh mục

Dịch bệnh trên cây trồng tính đến ngày 25/10/2019

Dịch bệnh trên cây trồng tính đến ngày 25/10/2019

06:28 16/06/2024

Dự báo tình hình sau bệnh trên cây lúa vụ Đông Xuân 2019 -2020

Dự báo tình hình sau bệnh trên cây lúa vụ Đông Xuân 2019 -2020

06:28 16/06/2024

Đông Nam bộ và ĐBSCL: Đề phòng sâu bệnh, dịch hại trên lúa

Đề phòng sâu bệnh, dịch hại trên lúa

06:28 16/06/2024

QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHÒNG, CHỐNG SÂU KEO MÙA THU (Spodoptera frugiperda)

Sâu keo mùa thu có tên tiếng Anh là Fall Armyworm, có thể ăn hơn 300 loài thực vật, bao gồm cả bắp, bông, đậu nành, lúa, mía, cây rau, cà... Tuy nhiên ...

06:28 16/06/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 16/5/2019 đến ngày 22/5/2019

Trên đồng rầy nâu tuổi 4 – 5, trưởng thành tiếp tục gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng trỗ. Do lúa diện tích ...

06:28 16/06/2024