Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022
Ngày đăng: 31/08/2022

1.1. Trên cây lúa

- Hè Thu 2022: xuống giống 182.768 ha/186.000 ha, đạt 98,3% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 174.952 ha, năng suất bình quân 62,4 tạ/ha. Trong đó các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc đã thu hoạch dứt điểm, các huyện còn lại đang tiếp tục thu hoạch.

- Thu Đông 2022: xuống giống 97.356 ha/113.600 ha, đạt 85,7% so với kế hoạch. Diện tích đã thu hoạch là 2.995 ha, năng suất bình quân 62,4 tạ/ha

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\MuoiHanh-02.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

+ Muỗi hành: diện tích nhiễm nhẹ 80 ha (giảm 40 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm nhẹ 277 ha (tăng 83 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – trổ chín

+ Bệnh lem lép hạt: diện tích nhiễm nhẹ 2.664 ha (tăng 255 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn trổ chín.

+ Bệnh cháy bìa lá: diện tích nhiễm 616 ha (tăng 81 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 10 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn làm đòng – trổ chín, tỉ lệ bệnh 20 – 40%.

1.2. Trên hoa màu

  - Vụ Hè Thu 2022: đã xuống giống 12.086 ha/17.000 ha hoa màu các loại đạt 71,16% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 11.974 ha

- Vụ Thu Đông 2022: xuống giống 4.933/8.123 ha hoa màu các loại như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại đạt 60,73% so với kế hoạch.

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: bệnh héo rủ trên bầu bí, sâu ăn lá trên dưa chuột, sâu xanh da láng, bệnh cháy/thối lá, bệnh thán thư trên hành tỏi, bọ nhảy, sâu tơ trên rau cải củ, sâu xanh bướm trắng trên rau thập tự… xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng biện pháp như sau: Áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất như IPM, sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ,… thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 42.025 ha đạt 105% so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.

 - Sâu bệnh trên cây ăn trái: sâu bệnh hại trên cây ăn trái xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

Hoàng Anh

Tin cùng danh mục

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 01/8/2022 – 07/8/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 01/8/2022 – 07/8/2022

07:41 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 18/7/2022 – 24/7/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 18/7/2022 – 24/7/2022

07:41 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

07:41 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 04/7/2022 – 10/7/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 04/7/2022 – 10/7/2022

07:41 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh TT và BVTV từ ngày 27/6/2022 – 03/7/2022

Tình hình sản xuất lĩnh TT và BVTV từ ngày 27/6/2022 – 03/7/2022

07:41 29/05/2024