Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 01/7/2024 – 07/7/2024
Ngày đăng: 09/07/2024

Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 3.215 đồng/trứng (tăng 32 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 65.201 đồng/kg (tăng 334 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Giá cá tra nguyên liệu 26.200 - 26.500 đồng/kg (giảm 300 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.662 đồng/kg, với mức giá này người nuôi không có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước: cá Lóc nuôi 39.000 - 41.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 37.000 - 41.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng lươn 95.000 - 100.000 đồng/kg (tăng 22.000 - 23.000 đồng/kg so với tuần trước), cá rô 34.000 - 36.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Điêu hồng 41.000 - 43.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây tăng so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 30.000 đồng/kg (tăng 4.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 47.500 đồng/kg (tăng 4.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 19.000 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 18.500 đồng/kg (tăng 2.750 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 18.500 đồng/kg (giảm 750 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 25.000 đồng/kg (tăng 1.250 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá  7.500 đồng/kg (giảm 2.500 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 8.000 đồng/kg (tăng 1.100 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 16.500 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg so với tuần trước), sầu riêng Ri6 có giá 62.000 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg so với tuần trước), Sầu riêng Monthong 87.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 5.200 đồng/kg (giảm 300 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 6.200 đồng/kg (tăng 1.200 đồng/kg so với tuần trước), khoai môn có giá 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 13.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 35.000 đồng/kg (tăng 7.500 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 17.500 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg so với tuần trước), sen gương 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.650 đồng/kg (giảm 400 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 7.250 đồng/kg (giảm 200 đồng/kg so với tuần trước)./.

MV

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 24/6/2024 – 30/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 24/6/2024 – 30/6/2024

02:11 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 17/6/2024 – 23/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 17/6/2024 – 23/6/2024

02:11 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 16/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 16/6/2024

02:11 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 17/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 17/6/2024

02:11 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 03/6/2024 – 09/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 03/6/2024 – 09/6/2024

02:11 25/07/2024