Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 02/10/2023 – 08/10/2023
Ngày đăng: 11/10/2023

Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.292 đồng/trứng (ổn định so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 48.934 đồng/kg (tăng 393 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Giá cá tra nguyên liệu 26.700 - 27.000đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.741 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 45.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 46.000 - 49.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 36.000 - 38.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 95.000 - 100.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Điêu hồng 49.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 35.000 - 37.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 21.833 đồng/kg (tăng 6.833 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 49.375 đồng/kg (giảm 8.125 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 19.750 đồng/kg (tăng 1.750 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cam soàn có giá 21.250 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh có giá 7.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 10.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), ổi có giá 8.667 đồng/kg (tăng 867 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 28.000 kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 5.500 đồng/kg (giảm 1.500 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 6.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 13.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 7.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 34.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 23.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen gương 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.983 đồng/kg (tăng 33 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 7.725 đồng/kg (giảm 25 đồng/kg so với tuần trước)./.

MV

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 25/9/2023 – 01/10/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 25/9/2023 – 01/10/2023

02:48 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/9/2023 – 24/9/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/9/2023 – 24/9/2023

02:48 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 11/9/2023 – 17/9/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 11/9/2023 – 17/9/2023

02:48 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 04/9/2023 – 10/9/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 04/9/2023 – 10/9/2023

02:48 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 29/8/2023 – 03/9/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 29/8/2023 – 03/9/2023

02:48 25/07/2024