Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 16/10/2023 – 22/10/2023
Ngày đăng: 02/11/2023

Giá cá tra nguyên liệu 26.700 - 27.000đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.964 đồng/kg, với mức giá này người nuôi không có lãi hoặc có lãi ít.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 45.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 46.000 - 49.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 36.000 - 38.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 95.000 - 100.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Điêu hồng 49.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 35.000 - 37.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.322 đồng/trứng (giảm 9 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 54.782 đồng/kg (tăng 6.261 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 21.500 đồng/kg (tăng 3.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 57.500 đồng/kg (tăng 11.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 15.500 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cam soàn có giá 21.250 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh có giá 13.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 8.200 đồng/kg (giảm 800 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 27.500 kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần tăng so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 6.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 6.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 13.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 7.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 34.000 đồng/kg (tăng 7.500 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 21.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen gương 22.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 8.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 7.200 đồng/kg (giảm 450 đồng/kg so với tuần trước).

MV

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 09/10/2023 – 15/10/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 09/10/2023 – 15/10/2023

07:07 16/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 02/10/2023 – 08/10/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 02/10/2023 – 08/10/2023

07:07 16/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 02/10/2023 – 08/10/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 02/10/2023 – 08/10/2023

07:07 16/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 25/9/2023 – 01/10/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 25/9/2023 – 01/10/2023

07:07 16/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/9/2023 – 24/9/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/9/2023 – 24/9/2023

07:07 16/06/2024