Nguyễn Văn Phúc
ĐC: Số 16, QL 30, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 02/06/2020
Test mã
(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)
Số lượng: liên hệ

Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)

Ngày đăng: 10:45 02/06/2020 | Thời gian cung ứng: 02/06/2020 - 22/06/2020

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Hoa kiểng nuôi cấy mô

Số lượng: 150.000
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 07/09/2020 Thu mua đến ngày 30/01/2021

HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 13/04/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) htxxoaitanthuantay cần liên kết tiêu thụ nông sản xoài

Số lượng: Liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/08/2020 Thu mua đến ngày 02/10/2020

(Hết hạn) Xoài cao lãnh

Số lượng: 500
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/09/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: Liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 12/09/2019 Thu mua đến ngày 09/01/2020

(Hết hạn) Làng nghề Mê Bồ

Số lượng: .....
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 11/09/2019 Thu mua đến ngày 26/12/2019

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: .....
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 12/09/2019 Thu mua đến ngày 15/01/2020

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) htxxoaitanthuantay cần liên kết tiêu thụ nông sản xoài

Số lượng: Liên hệ
Hồ Văn Hữu
Cung ứng từ ngày 02/08/2020 Cung ứng đến ngày 02/10/2020

(Hết hạn) Nước uống tinh khiết đóng chai

Số lượng: Không giới hạn
Nguyễn Văn Định
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 02/06/2021

(Hết hạn) Xoài cao lãnh

Số lượng: 500
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/09/2020

(Hết hạn) Chôm chôm

Số lượng: .........
Lê Thành Nhân
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020