Hợp tác xã Ánh Bình Minh
ĐC: 354/TK Tân Khánh, Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp., xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 02/06/2020
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vận tải Ánh Bình Minh.
(Hết hạn) htxanhbinhminh
Số lượng: 3 tấn

Bán xoài các loại.

Ngày đăng: 10:48 02/06/2020 | Thời gian cung ứng: 02/06/2020 - 30/06/2020

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) HTX NN Bình Thạnh Trung có bán các loại xoài

Số lượng: 100
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 02/11/2020 Thu mua đến ngày 02/11/2020

(Hết hạn) bán xoài

Số lượng: 10 tấn
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 03/01/2022 Thu mua đến ngày 03/12/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 03/02/2022 Thu mua đến ngày 31/08/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 14/12/2021 Thu mua đến ngày 30/01/2022

(Hết hạn) Cần bán lươn giống

Số lượng: 300 - 500 con
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 09/01/2023 Thu mua đến ngày 06/12/2023

(Hết hạn) HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 13/04/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Chuyên cung cấp hoa đồng tiền chậu

Số lượng: 500 chậu
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) TEST bán xoài

Số lượng: 500 kg
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 22/06/2020

(Hết hạn) htxxoaitanthuantay cần liên kết tiêu thụ nông sản xoài

Số lượng: Liên hệ
Hồ Văn Hữu
Cung ứng từ ngày 02/08/2020 Cung ứng đến ngày 02/10/2020

(Hết hạn) Nước uống tinh khiết đóng chai

Số lượng: Không giới hạn
Nguyễn Văn Định
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 02/06/2021

(Hết hạn) Xoài cao lãnh

Số lượng: 500
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/09/2020

(Hết hạn) Chôm chôm

Số lượng: .........
Lê Thành Nhân
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020