Tui Nông Dân
ĐC: Nhà Nông, Phường 3, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 10/08/2021
Liên hệ chị Hồng Chuyên: 0369989809
Mua cá tra
Số lượng: 1 tấn

Liên hệ chị Hồng Chuyên: 0369989809

Ngày đăng: 09:43 07/12/2017 | Thời gian thu mua: 10/08/2021 - 29/12/2021

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Mua ớt tươi

Số lượng: ..............
Tui Nông Dân
Thu mua từ ngày 22/02/2021 Thu mua đến ngày 31/03/2021

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Cần mua ổi

Số lượng: 15 tấn
Đức Doanh Nghiêp
Thu mua từ ngày 15/03/2018 Thu mua đến ngày 23/10/2019