Mai Tân Tiến
ĐC: 123 Ấp K9, xã Phú Đức, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 02/06/2020
HTX DV NN TÂN TIẾN
(Hết hạn) XOAI CAT CHU
Số lượng: 1,5 TAN

CAN SO LUONG CUNG CAP THUONG XUYEN

Ngày đăng: 02:28 02/06/2020 | Thời gian thu mua: 02/06/2020 - 02/12/2020

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) phanthihoanganh

Số lượng: 1
Mai Tân Tiến
Thu mua từ ngày 14/12/2021 Thu mua đến ngày 14/12/2021

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
Mai Tân Tiến
Thu mua từ ngày 30/07/2021 Thu mua đến ngày 30/07/2022

(Hết hạn) cần mua cây giống hoa đồng tiền

Số lượng: 10000 cây
Mai Tân Tiến
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) Gạo sạch

Số lượng: 02 tấn
Mai Tân Tiến
Thu mua từ ngày 26/04/2021 Thu mua đến ngày 31/07/2021

(Hết hạn) Mua cá tra

Số lượng: 1 tấn
Mai Tân Tiến
Thu mua từ ngày 10/08/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) TEST Mua Xoài

Số lượng: 50000
Mai Tân Tiến
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Cần mua xoài

Số lượng: 10 Tấn
Mai Tân Tiến
Thu mua từ ngày 12/01/2020 Thu mua đến ngày 30/09/2021

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Gạo sạch

Số lượng: 02 tấn
Nguyễn Hồng Nhanh
Thu mua từ ngày 26/04/2021 Thu mua đến ngày 31/07/2021

(Hết hạn) hoa kiểng

Số lượng: 5.000.000đ
Nguyễn Văn Chính
Thu mua từ ngày 02/09/0202 Thu mua đến ngày 02/09/2022

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Mua cá tra

Số lượng: 1 tấn
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Thu mua từ ngày 10/08/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) TEST Mua Xoài

Số lượng: 50000
Phạm Tấn Khương
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020