phan thị hoang anh
ĐC: 28 nguyễn văn phát, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 14/12/2021
hoa kiểng- hoa lan sưu tầm  
(Hết hạn) phanthihoanganh
Số lượng: 1

càn mua xoài

Ngày đăng: 03:07 14/12/2021 | Thời gian thu mua: 14/12/2021 - 14/12/2021

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
phan thị hoang anh
Thu mua từ ngày 30/07/2021 Thu mua đến ngày 30/07/2022

(Hết hạn) cần mua cây giống hoa đồng tiền

Số lượng: 10000 cây
phan thị hoang anh
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) XOAI CAT CHU

Số lượng: 1,5 TAN
phan thị hoang anh
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/12/2020

(Hết hạn) Gạo sạch

Số lượng: 02 tấn
phan thị hoang anh
Thu mua từ ngày 26/04/2021 Thu mua đến ngày 31/07/2021

(Hết hạn) Mua cá tra

Số lượng: 1 tấn
phan thị hoang anh
Thu mua từ ngày 10/08/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) TEST Mua Xoài

Số lượng: 50000
phan thị hoang anh
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Cần mua xoài

Số lượng: 10 Tấn
phan thị hoang anh
Thu mua từ ngày 12/01/2020 Thu mua đến ngày 30/09/2021

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Mua ớt tươi

Số lượng: ..............
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 03/02/2022 Thu mua đến ngày 03/12/2022

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 30/07/2021 Thu mua đến ngày 30/07/2022

(Hết hạn) cần mua cây giống hoa đồng tiền

Số lượng: 10000 cây
htxhoakiengtanquydong
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) XOAI CAT CHU

Số lượng: 1,5 TAN
Mai Tân Tiến
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/12/2020

(Hết hạn) Gạo sạch

Số lượng: 02 tấn
Nguyễn Hồng Nhanh
Thu mua từ ngày 26/04/2021 Thu mua đến ngày 31/07/2021