(Hết hạn) Mua thân cây chuối siêm, sáp

Số lượng: 100 kg
Tui Nông Dân
Bắt đầu thu mua 15/02/2022 Thu mua đến ngày 30/08/2022

(Hết hạn) Cần mua xoài thử

Số lượng: Liên hệ
Văng Quang Trung
Bắt đầu thu mua 14/11/2017 Thu mua đến ngày 12/01/2018

(Hết hạn) Cần mua ổi

Số lượng: 15 tấn
Đức Doanh Nghiêp
Bắt đầu thu mua 15/03/2018 Thu mua đến ngày 23/10/2019

(Hết hạn) Cần mua chôm chôm số lượng lớn

Số lượng: Liên hệ
Văng Quang Trung
Bắt đầu thu mua 09/01/2019 Thu mua đến ngày 07/03/2019

(Hết hạn) Cần mua ổi thái bán trong nước

Số lượng: 1 Tấn
Văng Quang Trung
Bắt đầu thu mua 25/05/2018 Thu mua đến ngày 21/11/2019

(Hết hạn) Cần mua cá tra để làm công nghiệp

Số lượng: 50 Tấn
Văng Quang Trung
Bắt đầu thu mua 31/07/2017 Thu mua đến ngày 12/01/2018

(Hết hạn) Cần mua ổi để xuất khẩu ra nước ngoài

Số lượng: 10 Tấn
Văng Quang Trung
Bắt đầu thu mua 31/07/2017 Thu mua đến ngày 12/01/2018

(Hết hạn) Cần mua xoài

Số lượng: 10 Tấn
Văng Quang Trung
Bắt đầu thu mua 12/01/2020 Thu mua đến ngày 30/09/2021