Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài
Ngày đăng: 14/03/2022

Nhằm tăng thu nhập cho phụ nữ và thanh niên và trao quyền xã hội cho nhóm đối tượng này một cách bền vững, thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện và thích ứng với khí hậu. Xây dựng một hệ sinh thái nền tảng số cho chuỗi giá trị và các dịch vụ hỗ trợ giúp phát triển chuỗi giá trị ngành hàng xoài của tỉnh Đồng Tháp thông qua công nghệ số.

Thực hiện Dự án "Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, phát triển chuỗi giá trị có tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ và thanh niên Việt Nam Ngày 11/3/2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tổ chức Hội thảo các sự kiện gặp gỡ người mua/người bán để xác định người mua tiềm năng, liên kết nhà sản xuất với người mua và nhà chế biến hiện tại và mới, nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự Hội thảo có sự tham dự của Các đại biểu đến từ các ban ngành đoàn thể: Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Các đơn vị ngành Nông nghiệp và đặc biệt có sự tham gia của của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 02 nhóm đối tượng mà dự án hướng tới.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Nội dung của Hội thảo gồm báo cáo thực trạng của việc sản xuất và tiêu thụ xoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của ngành Nông nghiệp, các nhu cầu thu mua và chế biến của các HTX Dịch vụ nông nghiệp, nhu cầu thu mua của công ty, doanh nghiệp về sản lượng, chất lượng xoài phục vụ xuất khẩu của các công ty TNHH Long Uyên, Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit, Công Ty Kim Nhung Đồng Tháp và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới.

 Các đại biểu tham dự hội thảo rất quan tâm đến việc tiêu thụ sản phẩm, nhất là các tiêu chuẩn, quy cách công ty đề ra để người trồng xoài/ HTX bán trực tiếp không qua thương lái để tăng lợi nhuận cho nông dân.

Sau hội thảo này, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ cấp huyện, các đơn vị liên quan tổ chức thêm 02 cuộc tại Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh ngày 15/3 và Xã Bình Thành, huyện Thanh Bình ngày 16/3 nhằm liên kết tiêu thụ sản phẩm xoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

Trí Tuệ - TTDVNN&NSNT

Tin cùng danh mục

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

07:36 16/06/2024

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

07:36 16/06/2024

Hội thảo dự án Seed to Table

Hội thảo dự án Seed to Table

07:36 16/06/2024

Tổ chức lớp tập huấn “nâng cao nhận thức phụ nữ trong sản xuất kinh  doanh nông sản thực phẩm an toàn, hướng đến sản xuất hữu cơ”

Tổ chức lớp tập huấn “nâng cao nhận thức phụ nữ trong sản xuất kinh  doanh nông sản thực phẩm an toàn, hướng đến sản xuất hữu cơ”

07:36 16/06/2024

Tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông về khuyến nông

Tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông về khuyến nông

07:36 16/06/2024