Đồng Tháp xúc tiến kế hoạch tham gia Chợ Hoa Xuân tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 24/01/2024

Nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối thương mại các sản phẩm của hoa kiểng, nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản đặc trưng của Tỉnh tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng như giao lưu, xúc tiến thương mại sản phẩm hoa kiểng, OCOP của Tỉnh với thị trường các Tỉnh bạn trong cả nước.
Giúp Doanh nghiệp tham gia có định hướng xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư.

Hình ảnh dự kiến Quy mô gian hàng tham gia tại Chợ Hoa Xuân

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-XTTM, ngày 24/01/2024 của Trung tâm XTTM Đồng Tháp về trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, hoa kiểng, nông sản và các sản phẩm đặc trưng của Tỉnh tại Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Giáp Thìn năm 2024”, tham gia trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, hoa kiểng, nông sản và các sản phẩm đặc trƣng của Tỉnh tại “Ngôi nhà chung” quy mô tham gia trưng bày với diện tích 18m2 do Ban tổ chức bố trí miễn phí. Thời gian từ ngày 04/02/2024 đến ngày 09/02/2024, tại đường Nguyễn Văn Của, Phường 13, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Khu gian hàng hoạt động kinh doanh hoa kiểng, nông sản, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng quy mô tham gia dự kiến khoảng 7 gian hàng và thành phần tham dự của tỉnh Đồng Tháp gồm HTX Hoa kiểng Tân Quy Đông; HTX Thương mại ngành hàng cây có múi huyện Lai Vung; HTX DVNN Mỹ Tân; HTX DVNN Mỹ Ngãi; HTX DVNN Tịnh Thới; HTX DVNN Tân Thuận Đông.

Trong đó đề nghị các đơm vị phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch các Sở Công thương, Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại, Du lịch Đầu tư và các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố trong Tỉnh thông tin và vận động doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh tham gia các gian hoạt động kinh doanh hoa kiểng, nông sản, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của Tỉnh trên tuyến đường Bến Bình Đông.

            Chi tiết mời xem Kế hoạch và proposal

                                                                                                                                    M. Thường

Tin cùng danh mục

Nâng tầm giá trị ngành hàng hoa, kiểng

Nâng tầm giá trị ngành hàng hoa, kiểng

02:27 25/07/2024

Triển khai Dự án Xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2023

Triển khai Dự án Xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2023

02:27 25/07/2024

Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp

Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp

02:27 25/07/2024

Sản phẩm OCOP làm từ Sen tham gia Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại

Sản phẩm OCOP làm từ Sen tham gia Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại

02:27 25/07/2024

Đồng Tháp tham gia trưng bày sản phẩm mỹ nghệ ở Hà Nội

Đồng Tháp tham gia không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP đặc sắc của các làng nghề, làng nghề tại Festival Làng ...

02:27 25/07/2024