Triển khai Dự án Xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2023
Ngày đăng: 26/12/2023

Ngày 05/5/2023, tại UBND xã Phú Thành A, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp (trung tâm) triển khai Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự buổi triển khai có ông Trần Văn Nhãn – Phó Giám đốc Trung tâm, đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Nông, Trung tâm DVNN huyện Tam Nông, UBND xã Phú Thành A và khoảng 30 nông dân tham dự.

Hộ tham gia dự án sẽ được hỗ trợ 50% giá trị mua lúa giống (40kg/ha) và 50% giá trị máy sạ lúa theo cụm (không quá 245 triệu đồng).

Mục tiêu của mô hình là sản xuất 50 ha lúa áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (theo quyết định số 73/QĐ-TT-VPPN ngày 25/4/2022 của Cục Trồng trọt) nhằm tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Kết nối với các dự án hiện có tạo thành vùng nguyên liệu cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Cán bộ Lê Hoàng Thành

Trung tâm DVNN, QLKTCTTL&NSNT triển khai nội dung dự án

Sau khi tham quan thực tế và ra soát nhu cầu của các hộ tham dự, Trung tâm thống nhất chọn 22 hộ thành viên của Tổ hợp tác Sản xuất Sinh thái Quyết Tiến và HTX DVNN An Thạnh đủ điều kiện tham gia mô hình với quy mô 50 ha. Vùng trồng của THT, HTX đang là vùng quy hoạch sản xuất lúa gạo sạch, an toàn của huyện Tam Nông và đã cấp mã số vùng trồng. Nông dân tham gia mô hình đều chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật và ý thức sản xuất sạch, an toàn./.

Hữu Nhuận – Trung tâm DVNN, QLKTCTTL và NSNT

 

 

Tin cùng danh mục

Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp

Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp

02:24 24/02/2024

Sản phẩm OCOP làm từ Sen tham gia Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại

Sản phẩm OCOP làm từ Sen tham gia Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại

02:24 24/02/2024

Đồng Tháp tham gia trưng bày sản phẩm mỹ nghệ ở Hà Nội

Đồng Tháp tham gia không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP đặc sắc của các làng nghề, làng nghề tại Festival Làng ...

02:24 24/02/2024

Hỗ trợ thức ăn công nghiệp thực hiện mô hình “Ương cá tra"

Hỗ trợ thức ăn công nghiệp thực hiện mô hình “Ương cá tra"

02:24 24/02/2024

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho hợp tác xã nông nghiệp

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho hợp tác xã nông nghiệp

02:24 24/02/2024