Sản phẩm OCOP làm từ Sen tham gia Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại
Ngày đăng: 30/11/2023

Vào lúc 14 giờ, ngày 29/11/2023, tại Khách sạn Rex Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản, có khoảng 120 - 150 đại biểu tham dự.

Hình ảnh sản phẩm OCOP làm từ sen tham gia trưng bày tại Hội nghị

Có khoảng 40 sản phẩm OCOP tham gia trưng bày tại Hội nghị. Trong đó các sản phẩm OCOP làm từ sen (Hạt sen sấy, Tinh dầu sen, Nón lá sen, Hoa sen sấy khô, Trà lá sen, Sữa hạt sen, Trà sen sấy khô. Năm 2023 có 14 sản phẩm OCOP từ sen tham gia đánh giá phân hạng (đang chờ kết quả Hội đồng tỉnh dự kiến trong tháng 12/2023).

Mặc khác sản phẩm từ sen là Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Phát triển thêm ít nhất 60 sản phẩm chế biến từ sen được xếp hạng OCOP cấp Tỉnh…; Xây dựng và hoàn thiện ít nhất 03 mô hình canh tác sen an toàn, chuyển đổi sang hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ và du lịch trải nghiệm…

Ngoài ra sản phẩm OCOP làm từ Xoài (Xoài tươi, xoài sấy…) và sản phẩm tìm năng OCOP cũng tham gia trưng bày tại Hội nghị, nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh địa phương, con người, môi trường và cơ hội đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài khu vực, cụm công nghiệp tại tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời tạo cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp với các đối tác Nhật Bản trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, sẽ có các hoạt động giao lưu-kết nối đầu tư và thương mại giữa doanh nghiệp Đồng Tháp với các doanh nghiệp Nhật Bản; giới thiệu về văn hoá, du lịch, ẩm thực đặc trưng của tỉnh và giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của Đồng Tháp đã và đang có nhu cầu xuất khẩu sang Nhật Bản…

M. Thường

Tin cùng danh mục

Đồng Tháp tham gia trưng bày sản phẩm mỹ nghệ ở Hà Nội

Đồng Tháp tham gia không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP đặc sắc của các làng nghề, làng nghề tại Festival Làng ...

02:45 24/02/2024

Hỗ trợ thức ăn công nghiệp thực hiện mô hình “Ương cá tra"

Hỗ trợ thức ăn công nghiệp thực hiện mô hình “Ương cá tra"

02:45 24/02/2024

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho hợp tác xã nông nghiệp

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho hợp tác xã nông nghiệp

02:45 24/02/2024

Lớp đào tạo tập huấn ngoài mô hình “Kỹ thuật thâm canh Xoài theo VietGAP” thuộc Dự án Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP

Lớp đào tạo tập huấn ngoài mô hình “Kỹ thuật thâm canh Xoài theo VietGAP” thuộc Dự án Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP

02:45 24/02/2024

Thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp

02:45 24/02/2024