Hỗ trợ thức ăn công nghiệp thực hiện mô hình “Ương cá tra"
Ngày đăng: 06/11/2023

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố Hồng ngự và Ủy ban nhan dân Phường An Bình A, Thành phố Hồng ngự tiến hành bàn giao vật tư (thức ăn công nghiệp) hỗ trợ.

Giao thức ăn cho các hộ mô hình tại Phường An Bình A, TPHN

Năm 2023,  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp là năm thứ 2 triển khai thực hiện mô hình Ương cá tra hai giai đoạn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích 01 ha/ 02 hộ tham gia tại Phường An Bình A, Thành phố Hồng ngự, mô hình thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến nông Quốc Gia năm 2023 do Trung tâm Khuyến nông An Giang chủ trì với tổng kinh phí 338 triệu đồng. 

Để thực hiện mô hình, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp phối hợp cùng Trung tâm Dichj vụ nông nghiệp Thành phố Hồng Ngự, Phòng Kinh tế TP. Hồng Ngự và Ủy ban nhân dân Phường An Bình A thẩm định, chọn được 02 hộ/01ha. Nông dân tự nguyện, tích cực tham gia mô hình, có tinh thần học hỏi, có nhu cầu được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất và tuân thủ tốt quy trình sản xuất theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là việc sử dụng các sản phẩm nhằm cải thiện và giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao tỷ lệ sống, năng suất, chất lượng con giống, đáp ứng nhu cầu thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong việc thực hiện mô hình.

Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 50% con giống, thức ăn công nghiệp theo định mức (5.000.000 giống cá tra bột; 8.250kg thức ăn). 50% còn lại do nông dân đối ứng. Mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho nông dân và liên kết với công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra sản phẩm được ổn định.

Dự kiến kết quả mô hình cho năng suất ≥ 15 tấn/ha, tỷ lệ nuôi sống ≥ 15%, cỡ thu hoạch cá tra giống 45 - 50 con/kg. Xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ cá tra giống. Tăng hiệu quả kinh tế từ 10-15% so với mô hình nuôi truyền thống và được được nhân rộng 15% so với quy mô dự án được phê duyệt.

Trí Tuệ - TTDVNN,QLKTCTTL&NSNT

Tin cùng danh mục

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho hợp tác xã nông nghiệp

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho hợp tác xã nông nghiệp

01:10 07/12/2023

Lớp đào tạo tập huấn ngoài mô hình “Kỹ thuật thâm canh Xoài theo VietGAP” thuộc Dự án Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP

Lớp đào tạo tập huấn ngoài mô hình “Kỹ thuật thâm canh Xoài theo VietGAP” thuộc Dự án Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP

01:10 07/12/2023

Thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp

01:10 07/12/2023

Quyết tâm xây dựng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới

Quyết tâm xây dựng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới

01:10 07/12/2023

Hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo

Hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo

01:10 07/12/2023