Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Ngày đăng: 08/03/2024

Ngày 07/03/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mục đích nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo thực hiện Chương trình hiệu quả, phù hợp với các quy định, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2024.

Mục tiêu chung Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin). Nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện sống của người nghèo, gắn các mục tiêu giảm nghèo với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội và chương trình đào tạo nghề cho người lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn, tạo môi trường thuận lợi cho hộ nghèo phát triển kinh tế, tiến tới giảm nghèo bền vững.

 

Hình ảnh Lãnh đạo UBND xã Long Khánh A tham quan xem mô hình dệt choàng

 

Theo Kế hoạch có 8 chỉ tiêu đề ra trong năm 2024: Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,4%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ; Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; Đảm bảo cho vay đối với 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; Về giáo dục, thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trên 20.000 học sinh; Phấn đấu hỗ trợ cho 1.000 người nghèo, cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định; Cải thiện nhà ở cho 1.500 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; Triển khai, xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, dự án mô hình giảm nghèo bền vững đạt 100% theo kế hoạch phân bổ vốn; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, về kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương.

Theo Kế hoạch. Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện Tiểu Dự án 1 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 3; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo quy định.

Chi tiết mời xem Kế hoạch đính kèm

                                                                                                                      M. Thường

Tin cùng danh mục

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ “không có điểm dừng”

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ “không có điểm dừng”

07:24 16/06/2024

Vụ xoài Tết giảm năng suất do thời tiết bất lợi

Vụ xoài Tết giảm năng suất do thời tiết bất lợi

07:24 16/06/2024

Lúa đông xuân trúng mùa, được giá, nông dân phấn khởi

Lúa đông xuân trúng mùa, được giá, nông dân phấn khởi

07:24 16/06/2024

Đồng Tháp xúc tiến kế hoạch tham gia Chợ Hoa Xuân tại thành phố Hồ Chí Minh

Đồng Tháp xúc tiến kế hoạch tham gia Chợ Hoa Xuân tại thành phố Hồ Chí Minh

07:24 16/06/2024

Nâng tầm giá trị ngành hàng hoa, kiểng

Nâng tầm giá trị ngành hàng hoa, kiểng

07:24 16/06/2024