HN Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP...
Ngày đăng: 29/07/2022

Ngày 26/7/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lãnh, UBND xã Bình Thạnh tổ chức buổi Hội nghị triển khai mô hình Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Mô hình nhằm giúp nông dân sản xuất được 15 ha cây xoài thực hiện trong 3 năm theo tiêu chuẩn VietGAP. Năng suất mô hình tăng ≥10% trở lên so với ngoài mô hình và kết nối với các dự án tạo vùng nguyên liệu được cấp mã số vùng trồng, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc; Xây dựng được 4 mô hình HTX tổ chức quản lý sản xuất liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng ≥15%  so với sản xuất đại trà; Tổ chức đào tạo, tập huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhân rộng mô hình.

Mô hình được nhân rộng ≥ 20% so với quy mô dự án được duyệt; Kết nối nội dung của dự án với các dự án hiện có trong vùng để phát triển vùng nguyên liệu, phát huy hiệu quả đầu tư.

    Hội nghị triển khai mô hình tại UBND xã Bình Thạnh,huyện Cao Lãnh

 

Quy mô của mô hình được xây dựng 15 ha/1 mô hình. Nhà nước sẽ được hỗ trợ 100% tập huấn, hội nghị sơ kết mô hình, thông tin tuyên truyền,... và 50% khi phí phân bón hữu cơ vi sinh theo định mức.

Qua buổi hội nghị, nông dân tham gia thực hiện mô hình đồng tình với các tiêu chí mà chương trình đưa ra và cam kết sẽ thực hiện đúng theo quy trình sản xuất được khuyến cáo, được cấp mã số vùng trồng, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các Công ty/doanh nghiệp./.

                                                                        Ngọc Thúy - TTDVNN&NSNT

 

 

Tin cùng danh mục

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, UDKHCN

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ

03:35 25/04/2024