Hỗ trợ vật tư mô hình “Thâm canh xoài theo hướng hữu cơ”
Ngày đăng: 10/10/2022

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch Nông thôn phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thanh Bình, UBND xã Tân Mỹ tiến hành giao vật tư hỗ trợ mô hình “Thâm canh xoài theo hướng hữu cơ”, tại HTX DVNN Thống Nhất, ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Mô hình Thâm canh xoài theo hướng hữu cơ được thực hiện từ nguồn kinh phí  Khuyến nông thuộc Dự án Khuyến nông và Chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ cho các hợp tác xã, người dân tham gia liên kết năm 2022. Để thực hiện mô hình, Trung tâm DVNN và nước sạch nông thôn phối hợp cùng Trung tâm DVNN huyện Thanh Bình, HTX DVNN Thống Nhất, UBND xã Tân Mỹ chọn được 8 hộ nông dân đủ điều kiện tham gia mô hình với diện tích 5 ha.

Nông dân được hỗ trợ 50% vật tư nông nghiệp gồm phân bón hữu cơ sinh học: Số tiền phân hỗ trợ cho 5 ha là 18.630.000 đồng; thuốc Bảo vệ thực vật sinh học có giá  trị 5.022.000 đồng, bao trái có giá trị là 5.977.800 đồng,thu gom bao bì thuốc có giá  trị 2.484.000 đồng. Nông dân tham gia mô hình được Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật về thâm canh xoài theo hướng hữu cơ cho nông dân tham gia mô hình như: (1) Quy trình thâm canh xoài theo hướng hữu cơ; (2) Kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ truyền thống từ phụ phẩm nông nghiệp (rơm, mụn dừa, phân bò,...). (3) Quy trình, kỹ thuật xử lý ra hoa, rải vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ. Qua đó giúp các nhà vườn áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ nội địa và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất.
 

 

Hỗ trợ vật tư cho các hộ tham gia mô hình

Nông dân tham gia mô hình trên cơ sở tự nguyện, vườn xoài có diện tích từ 0,2 ha trở lên, cây xoài từ 06 năm tuổi trở lên. Vườn được thiết kế đúng tiêu chuẩn, có khả năng thoát nước tốt; không bị nhiễm nặng sâu bệnh hại; có lực lượng lao động, có khả năng tiếp thu các biện pháp kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất sau khi được huấn luyện, đào tạo; có khả năng góp vốn đối ứng để thực hiện dự án và chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung của mô hình.

Mô hình nhằm hình thành vùng sản xuất nguyên liệu cây ăn trái quy mô hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiến tiến trên cơ sở liên kết bền vững giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Phát triển và nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các HTX/THT/Hội quán nông nghiệp trong chuỗi giá trị cây ăn quả; Ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất thâm canh cây ăn trái (xoài, mít,...) theo các tiêu chuẩn an toàn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ nội địa và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của người dân địa phương; Liên kết sản xuất, tiêu thụ, cấp mã số vùng trồng và phát triển bền vững chuỗi giá trị ngành hàng cây ăn trái tỉnh Đồng Tháp

Trong những năm tiếp theo, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tiếp tục thực hiện mô hình./.

Ngọc Thúy- TTDVNN&NSNT

 

Tin cùng danh mục

Khởi động lại các vườn rau hữu cơ trong trường học

Khởi động lại các vườn rau hữu cơ trong trường học

07:51 29/05/2024

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Xây dựng mô hình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ”

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Xây dựng mô hình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ”

07:51 29/05/2024

Hội nghị Nông nghiệp hữu cơ và Giáo dục đào tạo

Hội nghị Nông nghiệp hữu cơ và Giáo dục đào tạo

07:51 29/05/2024

“Ở đâu có Nông dân, ở đó có Khuyến nông”

“Ở đâu có Nông dân, ở đó có Khuyến nông”

07:51 29/05/2024

HN Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP...

HN Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển VNL gắn với liên kết tiêu thụ tại ĐBSCL

07:51 29/05/2024