Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 07/2022
Ngày đăng: 25/04/2022

Thời tiết mưa nắng bất thường, dẫn đến nhiệt độ môi trường ao nuôi có chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, thủy sản nuôi dễ bị sốc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe thủy sản nuôi, giảm sức đề kháng tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Vì vậy, cần chủ động duy trì kế hoạch quản lý sức khỏe, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của thuỷ sản nuôi để chủ động triển khai các biện pháp xử lý khi có tình huống bất thường về môi trường và dịch bệnh.

Cụ thể cảnh báo đối với các tuyến kênh trên địa bàn huyện, thị, thành phố:

 - Chỉ tiêu Oxy hòa tan (DO) thấp hơn từ 0.5 – 2.5 mg/L so với quy chuẩn tham chiếu ở các kênh cấp thuộc huyện Cao Lãnh; H.Tháp Mười; H.Lai Vung; Sông Hậu xã Định An và Định Yên (H.Lấp Vò). Không thay đổi so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu kH thấp hơn từ  6 – 24 mg/L ở hầu hết các điểm quan trắc và đặc biệt thấp ở kênh Ba Ánh (Tp. Hồng Ngự). Không thay đổi so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu H2S vượt ở kênh Tân Thành – Lò Gạch, kênh Trung Ương (H.Tân Hồng); Sông Cái Vừng - Xã Long Thuận, Sông Tiền - Xã Long Thuận (đầu và cuối) (H. Hồng Ngự); Kênh Tân Công Sính 1, Kênh Phú Thành 1 (H. Tam Nông); Kênh Đường Thét (H. Cao Lãnh); Kênh Bảy Thước (Tháp Mười); Sông Đất Sét - Kênh Mương (H.Lấp Vò); Sông Hậu - Xã Tân Hòa, Sông Vàm Cái Sơn (H. Lai Vung); sông Sa Đéc (H.Châu Thành), dao động từ 0.052 – 0.058 mg/L. Giảm so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu N-NO2- vượt ở hầu hết các điểm quan trắc, đặc biệt vượt cao ở các kênh cấp của huyện Tam Nông, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và Tp.Sa Đéc, dao động từ 0.078 – 0.355 mg/L. Tăng so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu P-PO43- vượt ở các kênh cấp thuộc huyện Tân Hồng; H.Tam Nông; H.Tháp Mười; Tp.Sa Đéc; H.Châu Thành; Kênh Đường Thét, rạch Bà Mụ, sông Cần Lố, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh), dao động từ 0.11 – 0.37 mg/L. Giảm so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu N-NH4+ vượt ở các kênh cấp thuộc huyện Tháp Mười; H.Tam Nông (trừ kênh Kháng Chiến), kênh Tân Thành – Lò Gạch, kênh Trung Ương (H.Tân Hồng); Kênh K.6, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh), dao động từ 0.42 – 1.07mg/L. Tăng so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu TSS vượt ở ở các kênh cấp thuộc huyện Tân Hồng; Tp. Hồng Ngự; H.Tam Nông; H.Tháp Mười; Kênh Đường Thét, rạch Bà Mụ, sông Cần Lố, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh); Sông Tiền – xã Tân Thuận Đông (Tp. Cao Lãnh), dao động từ 20.7 – 96.3 mg/L. Tăng so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu COD vượt ở kênh cấp Tân Công Sính 1, kênh Phú Thành 1, kênh Kháng Chiến (H.Tam Nông); kênh K.6, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh), dao động từ 55 – 121 mg/L. Giảm so với đợt quan trắc trước

- Độ mặn nguồn nước tại sông Tiền (H.Châu Thành) và sông Hậu (H.Lai Vung) dao động 0.08 – 0.09‰, nằm trong giới hạn thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của động vật thủy sản nước ngọt.

- Các tuyến kênh huyện Tam Nông độ mặn dao động 0.08 – 0.64‰, hầu hết đều nằm trong giới hạn thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của động vật thủy sản nước ngọt. Riêng đối với kênh Ba Răng (đầu kênh và cuối kênh) độ mặn cao hơn so với giới hạn độ mặn nước ngọt. Giảm so với đợt quan trắc trước.

- Xuất hiện hàm lượng Asen và Sắt tổng ở tất cả các điểm quan trắc. Đặc biệt hàm lượng sắt tổng vượt giới hạn quy định ở Kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng- xã Tân Phước (H. Tân Hồng), Kênh An Bình - Xã Phú Thành B (H. Tam Nông), Kênh Tân Thành – Lò Gạch-xã Tân Công Chí (H.Tân Hồng).

- Xuất hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Fipronil (2.64µg/l) ở kênh An Bình, xã Phú Thành B, H.Tam Nông.

Đặc biệt chú ý chất lượng nguồn nước đối với tuyến kênh cấp thuộc H.Tân Hồng, H.Tam Nông, H.Cao Lãnh, H.Tháp Mười đa số các chỉ tiêu kiểm tra đều vượt giá trị giới hạn quy chuẩn, do đó chất lượng nguồn nước chưa được đảm bảo nên khi sử dụng nguồn nước cấp cần phải theo dõi và có biện pháp xử lý nhằm cải thiện chất lượng nước.

* Khuyến cáo

- Phải thường xuyên chú ý việc quản lý nguồn nước ao nuôi, chủ động duy trì kế hoạch quản lý sức khỏe, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của thuỷ sản nuôi để chủ động triển khai các biện pháp xử lý khi có tình huống bất thường về môi trường và dịch bệnh do nhiệt độ môi trường giảm thấp và chênh lệch nhiều.

- Cần xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi, định kỳ bổ sung men tiêu hóa, vitamin, khoáng chất...  nhất là vitamin C và Beta glucan vào khẩu phần ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng.

   - Đối với vùng nuôi tôm tập trung cần thường xuyên kiểm tra độ kiềm và kết hợp bón vôi hay Dolomite để giữ môi trường nước nuôi ổn định và thuận lợi cho tôm phát triển tốt.

- Đối với những khu vực nuôi lồng/bè tập trung cần tăng cường thường xuyên kiểm tra, vệ sinh lồng/bè, bố trí lồng/bè có khoảng cách phù hợp để tạo dòng chảy thông thoáng nhằm hạn chế cá chết do thiếu oxy cục bộ. Sử dụng vôi, muối treo đầu bè hoặc khu vực cho ăn để khử trùng và phòng bệnh cho cá. Chú ý các điểm có sự xuất hiện của vi khuẩn, virus gây bệnh bằng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp.

- Các vùng nuôi/cơ sở nuôi cá tra thương phẩm xuất khẩu cần thực hiện các quy định về vùng nuôi đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường./.

- Người nuôi cần quan tâm theo dõi bản tin thông báo kết quả quan trắc môi trường của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đăng trên trang web của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp để có giải giáp xử lý kịp thời. Khi phát hiện thủy sản nuôi có dấu hiệu bất thường cần thông báo kịp thời với cơ quan quản lý địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi, Thú Y và Thủy sản qua số điện thoại 0277.3855.725 để được hướng dẫn.

Tham chiếu:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1: pH (6-8,5), NO2- (≤ 0,05 mg/L), NH4+(≤ 0,3 mg/L), COD (≤ 10 mg/L), TSS (≤ 20 mg/L), PO43- (≤ 0,1 mg/L). 

Tin cùng danh mục

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 06/2022

05:41 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 05/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 05/2022

05:41 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 04/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 04/2022

05:41 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 03/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 03/2022

05:41 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 02/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 02/2022

05:41 27/06/2022