Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 6, ngày 15 – 31/3/2020
Ngày đăng: 07/04/2020

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như pH, độ kiềm, H2S, NO2-, NH4+, COD phần lớn đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Cảnh báo đối với các tuyến kênh trên địa bàn huyện, thị, thành:

- Phần lớn huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu Oxy thấp hơn giới hạn cho phép 0,5 – 2 mg/L, chênh lệch giảm với đợt quan trắc trước 0,5 mg/L.

- Kênh Tân công Sính 1 (Tam Nông); sông Tiền (Lấp Vò) có chỉ tiêu độ kiềm thấp hơn giới hạn cho phép 14 – 32 mg/L.

- Kênh cấp huyện Tân Hồng; sông Tiền – xã Tân Hòa (Thanh Bình); Tam Nông; kênh K6, Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh); Tháp Mười; sông Tiền – xã Tân Thuận Đông (TP.Cao Lãnh); TP.Sa Đéc; Châu Thành có chỉ tiêu H2S vượt giới hạn cho phép 0,006 – 0,135 mg/L, chênh lệch tăng so với đợt quan trắc trước 0,067 mg/L.

- Kênh cấp huyện Tân Hồng; kênh Ba Ánh (TX.Hồng Ngự); sông Tiền – xã Tân Hòa (Thanh Bình); Tam Nông; kênh K6, kênh Hội Đồng Đường (H.Cao Lãnh); Tháp Mười; sông Tiền, sông Hậu – xã Định An (Lấp Vò); TP.Sa Đéc; Châu Thành có chỉ tiêu NO2- vượt giới hạn cho phép 0,005 – 0,371 mg/L, chênh lệch tăng so với đợt quan trắc trước 0,196 mg/L.

- Kênh cấp huyện Tân Hồng; sông Cần Lố, kênh Phú Thành 1 (Tam Nông); Châu Thành có chỉ tiêu NH4+ vượt giới hạn cho phép 0,04 – 0,38 mg/L, chênh lệch tăng so với đợt quan trắc trước 0,27 mg/L.

- Kênh cấp huyện Tân Hồng; Tam Nông (trừ kênh An Bình); kênh K6, kênh Nguyễn Văn Tiếp – xã Phong Mỹ (H.Cao Lãnh); Tháp Mười; sông Sa Đéc – Kênh Mương (Lấp Vò); TP.Sa Đéc; Châu Thành có chỉ tiêu COD vượt giới hạn cho phép 1 – 100 mg/L, chênh lệch lệch tăng so với đợt quan trắc trước 62 mg/L.

- Phần lớn huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu TSS vượt giới hạn cho phép 0,3 – 82 mg/L.

* Khuyến cáo:

- Hiện nay thời tiết đang vào mùa khô hạn cao điểm, đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh trên thủy sản nuôi phát triển. Cần chú ý việc thay nước, thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường nước ao, tình trạng sức khỏe, tốc độ sinh trưởng của thủy sản nuôi. Nên thả nuôi với mật độ thích hợp, cho ăn hợp lý, định kỳ bổ sung men tiêu hóa, vitamin, khoáng chất,... nhất là vitamin C và Beta glucan vào khẩu phần ăn hằng ngày để tăng sức đề kháng.

   - Đối với vùng nuôi tôm tập trung cần thường xuyên kiểm tra độ kiềm và kết hợp bón vôi hay Dolomite để giữ môi trường nước nuôi ổn định và thuận lợi cho tôm phát triển tốt.

- Riêng các vùng nuôi thủy sản trên tuyến kênh Ba Răng có độ mặn vượt so với giới hạn nước ngọt khoảng 0,42 ‰, cần có kế hoạch sản xuất phù hợp tránh bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong thời gian tới.

   - Đối với những khu vực nuôi lồng/bè tập trung cần tăng cường thường xuyên kiểm tra, vệ sinh lồng/bè, bố trí lồng/bè có khoảng cách phù hợp để tạo dòng chảy thông thoáng nhằm hạn chế cá chết do thiếu oxy cục bộ. Sử dụng vôi, muối treo đầu bè hoặc khu vực cho ăn để khử trùng và phòng bệnh cho cá. Đồng thời thực hiện tốt QCVN 02-22:2015/BNNPTNT.

            - Các vùng nuôi/cơ sở nuôi cá tra thương phẩm xuất khẩu cần thực hiện QCVN 02-20:2014/BNNPTNT, Quyết định 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp v/v ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

MV-SNN

Tham chiếu:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1: pH (6-8,5), NO2- (≤ 0,05 mg/L), NH4+(≤ 0,3 mg/L), COD (≤ 10 mg/L), TSS (≤ 20 mg/L), PO43- (≤ 0,1 mg/L). 

- QCVN 02-22:2015/BNNPTNT: Oxy (≥ 4 mg/L).

- QCVN 02-20:2014/BNNPTNT: H2S (≤ 0,05 mg/L).       

Tin cùng danh mục

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 5, ngày 01 – 15/3/2020)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 5, ngày 01 – 15/3/2020)

07:31 16/08/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 4, ngày 16 – 28/02/2020)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 4, ngày 16 – 28/02/2020)

07:31 16/08/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 3, ngày 01 – 15/02/2020)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 3, ngày 01 – 15/02/2020)

07:31 16/08/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2, ngày 16 – 31/01/2020

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2, ngày 16 – 31/01/2020

07:31 16/08/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2, từ ngày 16/01/2020 – 31/01/2020

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2, từ ngày 16/01/2020 – 31/01/2020

07:31 16/08/2022