Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản tuần 3 tháng 11 năm 2017
Ngày đăng: 30/11/2017

  - Hiện nay đã vào giai đoạn giao mùa thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt vào buổi sáng, cần hạn chế làm sốc cá để tránh tạo điều kiện cho các loại bệnh phát triển do nấm, vi khuẩn. Nên thả nuôi với mật độ thích hợp, cho ăn vào lúc nắng lên, bằng thức ăn đủ chất dinh dưỡng, bổ sung poly vitamin nhất là vitamin C và Beta glucan để cá có đủ sức đề kháng.

 - Cần chú ý việc thay nước, nên kiểm tra và xử lý nguồn nước cấp thường xuyên trước khi cho vào ao nuôi, cấp nước khi mực thủy triều cao nhất;

- Các cơ sở nuôi bè cần thực hiện thông báo số 238/TB-CCTS ngày 10/05/2016 của Chi cục Thủy sản Đồng Tháp về việc thực hiện các quy định điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi cá lồng bè.

Xem chi tiết tại đây!

Chi cục Thủy sản Đồng Tháp

Tin cùng danh mục

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 10 năm 2017

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 10 năm 2017

05:50 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Tuần 3 tháng 10 năm 2017

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như Oxy, pH, NH4+ nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. ...

05:50 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 3 tháng 10 năm 2017

Qua kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cấp các tuyến sông, kênh cấp trên địa bàn Tỉnh hiện nay cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc đều có các ...

05:50 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 10 năm 2017

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như Oxy, pH, NH4+ nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. ...

05:50 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2016

Kết quả: Các chỉ tiêu pH, NH4+, Oxy, NO2 hầu hết đều nằm trong mức cho phép của quy chuẩn, riêng độ kiềm thì thấp hơn mức cho phép. Ngoài ra chỉ tiêu ...

05:50 16/06/2024