Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 11 năm 2017
Ngày đăng: 04/12/2017

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như pH, Oxy hòa tan, NH4+ hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Cảnh báo đối với các vùng nuôi tôm tập trung như: Tam Nông, Cao Lãnh, Lấp Vò, vì độ kiềm hiện nay (35,6 – 54 mg/L) thấp hơn khoảng thích hợp.

Cảnh báo đối với tất cả các tuyến kênh, sông trên địa bàn tỉnh vì chỉ tiêu COD (20,4 - >40 mg/L); TSS (24 – 124 mg/L) vượt giới hạn cho phép.

Cảnh báo đối với tất cả các tuyến kênh, sông trên địa bàn trên địa bàn huyện Tân Hồng (đặc biệt là kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng hiện có các chỉ tiêu cao bất thường), thị xã Hồng Ngự, Tam Nông, huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò vì có PO43- (0,11 – 0,41 mg/L); NO2- (0,055 – 0,109 mg/L); H2S (0,054 – 0,141 mg/L) đều vượt giới hạn cho phép.

* Khuyến cáo:

   - Hiện nay đang vào mùa gieo sạ lúa Đông Xuân, nước trên đồng ruộng đổ xuống các sông, kênh cấp sẽ làm ảnh hưởng các yếu tố môi trường, làm môi trường nước bị ô nhiễm (chỉ tiêu COD cao), kết hợp với điều kiện thời tiết chuyển lạnh, đặc biệt vào buổi sáng, do đó cần hạn chế làm sốc cá để tránh tạo điều kiện cho các loại bệnh phát triển do nấm, vi khuẩn. Nên thả nuôi với mật độ thích hợp, cho ăn vào lúc nắng lên, bằng thức ăn đủ chất dinh dưỡng, bổ sung poly vitamin nhất là vitamin C và Beta glucan để cá có đủ sức đề kháng.

 - Cần chú ý việc thay nước, nên kiểm tra và xử lý nguồn nước cấp thường xuyên trước khi cho vào ao nuôi, cấp nước khi mực thủy triều cao nhất;

 - Do đã vào mùa nước lũ, lượng nước đổ về nhiều và mạnh, do đó đối với những khu vực nuôi bè tập trung nên kiểm tra, gia cố bổ sung hệ thống neo, dây chằng phao nổi để đảm bảo an toàn đồng thời sử dụng vôi, muối treo đầu bè hoặc khu vực cho ăn để khử trùng và phòng bệnh cho cá.

- Các cơ sở nuôi bè cần thực hiện thông báo số 238/TB-CCTS ngày 10/05/2016 của Chi cục Thủy sản Đồng Tháp về việc thực hiện các quy định điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi cá lồng bè.

Xem chi tiết tại đây

Chi cục Thủy sản Đồng Tháp

Tin cùng danh mục

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản tuần 3 tháng 11 năm 2017

Hiện nay đã vào giai đoạn giao mùa thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt vào buổi sáng, cần hạn chế làm sốc cá để tránh tạo điều kiện cho các loại bệnh ...

05:33 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 10 năm 2017

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 10 năm 2017

05:33 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Tuần 3 tháng 10 năm 2017

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như Oxy, pH, NH4+ nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. ...

05:33 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 3 tháng 10 năm 2017

Qua kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cấp các tuyến sông, kênh cấp trên địa bàn Tỉnh hiện nay cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc đều có các ...

05:33 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 10 năm 2017

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như Oxy, pH, NH4+ nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. ...

05:33 16/06/2024