Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên
Ngày đăng: 30/06/2020
Ngày 12/6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

Tin cùng danh mục

Trả lời kiến nghị của Cơ sở kinh doanh cá tra giống 7 Sử

Trả lời kiến nghị của Cơ sở kinh doanh cá tra giống 7 Sử

01:20 25/07/2024

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng

01:20 25/07/2024

BC Kết quả khảo sát về việc “Nông dân Lai Vung áp dụng cách chữa bệnh lạ cho cây có múi”

BC Kết quả khảo sát về việc “Nông dân Lai Vung áp dụng cách chữa bệnh lạ cho cây có múi”

01:20 25/07/2024

BC Tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đến các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

BC Tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đến các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01:20 25/07/2024

Chuyển giao máy cấy lúa và trang thiết bị thuộc dự án VnSAT cho Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ An

Chuyển giao máy cấy lúa và trang thiết bị thuộc dự án VnSAT cho Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ An

01:20 25/07/2024