Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022
Ngày đăng: 21/03/2022

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và để chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống lụt bão năm 2022, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê, tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:

 1. Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão

       - Đối với những cống qua đê đã xảy ra sự cố những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được vận hành trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang thi công, phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các cống đã xảy ra sự cố như: cống Cẩm Đình, cống Liên Mạc, thành phố Hà Nội; cống Tắc Giang, tỉnh Hà Nam; cống Long Phương, tỉnh Bắc Ninh; cống Đa Mai, tỉnh Bắc Giang; cống Liên Nghĩa, tỉnh Hưng Yên, cống Ngọc Quang, tỉnh Thanh Hóa, …

        Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các cống dưới đê, phát hiện các cống yếu, cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn các cống không đảm bảo an toàn; đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ do cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao cụ thể trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện; lập phương án cấp nước (hoặc tiêu) hỗ trợ để hạn chế ảnh hưởng do việc hoành triệt cống.

            Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm quy trình đóng, mở. Đối với những cống chưa có quy trình vận hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chỉ đạo xây dựng, phê duyệt trước mùa lũ, bão để tổ chức thực hiện ngay trong năm 2022.

            Đối với cống do các Công ty, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi hoặc Chi cục Thủy lợi quản lý, đơn vị quản lý phải có quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các sự cố.

          Đối với những cống dưới đê khác, giao cho UBND cấp huyện chỉ định ngay tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, vận hành.

 1. Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão
 • Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND cấp huyện tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê; xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hộ đê đối với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.
 • Chỉ đạo UBND các cấp, các Sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố theo chức năng, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, đặc biệt là các vị trí trọng điểm xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, ứng phó trong điều kiện xẩy ra bão, lũ lớn, kể cả trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế.
 • Căn cứ phương án hộ đê năm 2022, chỉ đạo chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân để trong trường hợp có sự cố xảy ra (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn).
 • Chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội đóng trên địa bàn.
 • Chỉ đạo UBND các huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra các xã, phường ven đê tổ chức lực lượng và thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu các sự cố xảy ra; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và tổng hợp, báo cáo thường xuyên, kịp thời khi xảy ra sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Tổng cục Phòng, chống thiên tai).
 • Tổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý sự cố trong mùa mưa lũ.
 1. Công tác quản lý đê điều
 • Chỉ đạo tăng cường kiểm tra các tuyến đê, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quyết định cấp phép đối với chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều theo quy định của Luật Đê điều.
 • Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; nhất là tình trạng vi phạm tập kết vật liệu quy mô lớn trên bãi sông, xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, lấn chiếm lòng sông gây cản trở thoát lũ,…
 • Khẩn trương tổ chức lập nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 6806/VPCP-NN ngày 23/9/2021 và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 5858/BNN-PCTT ngày 16/9/2021.

Xem chi tiết tại Chỉ thị số 1651 /CT-BNN-PCTT

Tin cùng danh mục

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế NN và PTNT năm 2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế NN và PTNT năm 2022

04:08 24/02/2024

Thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2022

04:08 24/02/2024

Kết luận của Giám đốc Sở NN&PTNT tại cuộc họp với TTDVNN&NSNT ngày 04/3/2022

Kết luận của Giám đốc Sở NN&PTNT tại cuộc họp với TTDVNN&NSNT ngày 04/3/2022

04:08 24/02/2024

Tổ chức “Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) cho Hệ thống đảm bảo chất lượng cùng tham gia (PGS) Đồng Tháp ”

Tổ chức “Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) cho Hệ thống đảm bảo chất lượng cùng tham gia (PGS) Đồng Tháp ”

04:08 24/02/2024

Những quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025

Những quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025

04:08 24/02/2024