Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm và giám sát sự lưu hành của vi rút Cúm gia cầm (H5N1)
Ngày đăng: 01/07/2020

Theo Kết quả xét nghiệm tại Thông báo số 1146/TB-TYV7-TH ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Chi cục Thú y Vùng VII Thông báo kết quả xét nghiệm nghiệm phát hiện vi rút cúm gia cầm type A, Subtype H5N1 (thông báo kết quả xét nghiệm kèm theo). Với kết quả cho thấy tỷ lệ lưu hành vi rút cúm A (H5N1) tại các chợ buôn bán gia cầm là 7,14% (2/28 mẫu gộp), cho thấy sự lưu hành vi rút cúm gia cầm trên địa bàn Tỉnh vẫn đang ở mức cao. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện nội dung sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thực hiện các nội dung tại Công văn số 992/SNN-KHTC ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm.

2. Đối với địa phương có kết quả xét nghiệm dương tính vi rút cúm A (H5N1) tại các chợ buôn bán gia cầm đề nghị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Truy xét nguồn gốc của đàn gia cầm có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm gia cầm (H5N1), đặc biệt là nguồn gốc gia cầm được mua, bán tại các hộ kinh doanh gia cầm trên địa bàn.

- Trên cơ sở truy xét nguồn gốc, chỉ đạo ngành chuyên môn vận động các hộ chăn nuôi và hộ kinh doanh tiến hành tiêu hủy đàn gia cầm có mang mầm bệnh; khoanh vùng, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các hộ xung quanh đàn gia cầm có kết quả dương tính với vi rút cúm gia cầm; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực buôn bán và giết mổ gia cầm sống tại chợ 01 lần/ngày và liên tục trong một tuần; cảnh báo cho người chăn nuôi gần khu vực chợ, khu vực có đàn gia cầm dương tính về nguy cơ mầm bệnh tồn lưu trong đàn gia cầm, đồng thời chỉ đạo mạng lưới thú y giám sát chặt chẽ, tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm nhằm giảm thiểu sự bài thải của vi - rút ra môi trường.

- Kịp thời báo báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Phòng Quản lý dịch bệnh).

3. Giao Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh cúm gia cầm và giám sát sự lưu hành của vi rút Cúm gia cầm (H5N1) trên địa bàn tỉnh; đồng thời, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, kịp thời đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Công văn kèm theo

Tin cùng danh mục

Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

09:30 19/05/2022

Trả lời kiến nghị của Cơ sở kinh doanh cá tra giống 7 Sử

Trả lời kiến nghị của Cơ sở kinh doanh cá tra giống 7 Sử

09:30 19/05/2022

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng

09:30 19/05/2022

BC Kết quả khảo sát về việc “Nông dân Lai Vung áp dụng cách chữa bệnh lạ cho cây có múi”

BC Kết quả khảo sát về việc “Nông dân Lai Vung áp dụng cách chữa bệnh lạ cho cây có múi”

09:30 19/05/2022

BC Tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đến các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

BC Tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đến các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

09:30 19/05/2022