Thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư tại Vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười
Ngày đăng: 16/11/2021

Tiếp nhận Công văn số 2813/VPUBND-KT ngày 10/11/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư tại Vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông; Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Ban hành quy định nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh như sau:

Sau khi thẩm định kinh phí thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư tại Vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổng kinh phí dự kiến thực hiện mô hình là: 411.730.000 đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ: 171.730.000 đồng (bao gồm: năm 2021 là 160.412.000 đồng; năm 2022 là 11.318.000 đồng) và kinh phí đối ứng từ hộ nông dân: 240.000.000 đồng.

Về nguồn kinh phí, theo báo cáo rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2980/SNN-KHTC ngày 13/10/2021 thì nguồn sự nghiệp kinh tế đã phân bổ cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn dự kiến còn thừa là: 1.104.600.000 đồng (kinh phí thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh phí khuyến nông); Sở Tài chính đã trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh cho Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thực hiện công tác phòng, chống dịch trong các tháng cuối năm 2021, với số tiền: 861.000.000 đồng (Công văn 3035/STC-HCSN ngày 09/11/2021); như vậy, số kinh phí thừa còn lại năm 2021 là: 243.600.000 đồng. Do đó, trường hợp Uỷ ban nhân dân Tỉnh chấp thuận chủ trương cho thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư nêu trên, với số tiền ngân sách hỗ trợ trong năm 2021 là: 160.412.000 đồng, đề nghị đơn vị sử dụng từ nguồn sự nghiệp kinh tế đã giao năm 2021 còn thừa của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn để thực hiện.

Đồng thời, đối với các nhiệm vụ phát sinh khác của ngành, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động sắp xếp trong phạm vi dự toán còn thừa của các đơn vị trực thuộc để thực hiện.

Xem chi tiết tại CV số 3103 /STC-HCSN

Tin cùng danh mục

triển khai Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Triển khai Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành ...

11:15 04/12/2021

Tuyên truyền sử dụng Nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Tuyên truyền sử dụng Nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

11:15 04/12/2021

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

11:15 04/12/2021

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI, PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TÁI SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH KHÁC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI, PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TÁI SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH KHÁC

11:15 04/12/2021

Triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền ...

11:15 04/12/2021