Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 13/9/2021 – 19/9/2021
Ngày đăng: 23/09/2021

     1.1. Trên cây lúa

    - Vụ Hè Thu 2021: xuống giống 187.505 ha/187.000 ha đạt 100,3% kế hoạch. Trong đó, giai đoạn trổ chín 2.442 ha, thu hoạch 185.063 ha/187.505 ha đạt 98,7% diện tích xuống giống, năng suất bình quân 6,22 tấn/ha. 

            - Vụ Thu Đông 2021: xuống giống 113.457 ha/119.100 ha, tăng 2.732,8 ha so với tuần trước đạt 95,26 % so với kế hoạch. Trong đó, giai đoạn mạ 8.820 ha, đẻ nhánh 7.528 ha, làm đòng 4.382 ha, trổ chín 59.540 ha, thu hoạch 33.187 ha, năng suất bình quân 5,55 tấn/ha.

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm nhẹ 65 ha (giảm 430 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đòng trỗ, tỷ lệ bệnh 5 - 10%.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\benh dao on la 2.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

+ Bệnh cháy bìa lá: diện tích nhiễm nhẹ 62 ha (giảm 204 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn trổ chín, tỷ lệ bệnh 10 - 20%.

+ Bệnh lem lép hạt: diện tích nhiễm nhẹ 129 ha (giảm 5.242 ha so với tuần trước) với tỷ lệ bệnh 10-20%.

- Dự báo trong tuần tới rầy tuổi 3-4 tiếp tục phát triển và gây hại phổ biến ở mức nhẹ  - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng trỗ. Sâu cuốn lá gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm lúc đầu vụ có khả năng bị hại nặng. Bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, lem lép hạt gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, cục bộ có diễn tích nhiễm nặng ở các ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, sử dụng giống nhiễm như Jasmine 85, VD 20, OM 4900, IR 50404, nếp,...

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng một số biện pháp như sau:

+ Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý, bón phân vùi trước khi trục trạc đất lần cuối theo tỷ lệ 100% DAP, 50% Kali,… giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất sự phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại, giảm chi phí, tăng chất lượng và lợi nhuận.

+ Nông dân ở cùng khu vực, ô bao, cánh đồng tiếp tục chia sẻ thông tin về dịch trên ruộng lúa nhằm phát hiện sớm các đối tượng như muỗi hành, rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá,… để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa ở các giai đoạn sau. Có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn trỗ lẹt xẹt và trỗ đều. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

+ Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm. Thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

1.2. Trên hoa màu

 - Vụ Thu Đông 2021: xuống giống 5.573 ha, thu hoạch 3.038 ha gồm các loại như bắp, mè, dưa hấu, sen, rau ăn lá.

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh trên bắp, khoai lang, ớt, dưa, bầu bí,… xuất hiệngây hại phổ biến ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

 1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 33.964,6 ha (số liệu điều chỉnh lại theo số liệu Cục Thống kê). Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh.

- Sâu bệnh trên cây ăn trái: các đối tượng sâu bệnh xuất hiện và gây hại phổ biến ở mức nhẹ. Dự báo trong tuần tới sâu đục cành, bệnh thán thư, cháy lá, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ./.

Hoàng Anh

Tin cùng danh mục

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 06/9/2021 – 12/9/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 06/9/2021 – 12/9/2021

09:00 16/08/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 30/8/2021 – 05/9/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 30/8/2021 – 05/9/2021

09:00 16/08/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 23/8/2021 – 29/8/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 23/8/2021 – 29/8/2021

09:00 16/08/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 16/8/2021 – 22/8/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 16/8/2021 – 22/8/2021

09:00 16/08/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 09/8/2021 – 15/8/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 09/8/2021 – 15/8/2021

09:00 16/08/2022