Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 28/6/2021 – 04/7/2021
Ngày đăng: 08/07/2021

      1.1. Trên cây lúa 

      - Vụ Hè Thu 2021: xuống giống 187.254 ha/187.000 ha, tăng 17 ha so với tuần trước đạt 100,1% kế hoạch. Trong đó, giai đoạn mạ 2.189 ha, đẻ nhánh 7.972 ha, làm đòng 27.811 ha, trổ chín 56.128 ha, thu hoạch 93.153 ha, năng suất bình quân 6,4 tấn/ha. 

Description: C:\Users\MVP\Desktop\Hinh anh\xuong gióng.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

- Vụ Thu Đông 2021: xuống giống 70.301 ha/119.100 ha, tăng 7.810 ha so với tuần trước đạt 59 % so với kế hoạch. Trong đó, giai đoạn mạ 39.524 ha, đẻ nhánh 30.162 ha, làm đòng 615 ha.

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Rầy nâu: diện tích nhiễm nhẹ 420 ha (tăng 140 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - trổ chín, rầy phổ biến tuổi 4 – trưởng thành, mật số rầy 750 – 1.500 con/m2.

+ Sâu cuốn lá nhỏ: diện tích nhiễm 1.165 ha (giảm 94 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm nặng 240 ha, nhiễm trung bình 260 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, mật số sâu 40 – 100 con/m2.

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm 2.014 ha (tăng 1.524 ha ha so với tuần trước), trong đó nhiễm nặng 80 ha, nhiễm trung bình 235 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, tỷ lệ bệnh 20 - 30%.

+ Bệnh cháy bìa lá: diện tích nhiễm nhẹ 331 ha (giảm 34 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn làm đòng - trổ chín, tỷ lệ bệnh 10-20%.

- Dự báo từ ngày 01/7 – 07/7/2021 (22 – 28/5 âl), mật độ rầy rất cao và kéo dài do lúa Hè Thu 2021 thu hoạch rộ. Sâu cuốn lá gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm lúc đầu vụ có khả năng bị hại nặng. Bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, lem lép hạt diện tích và mức nhiễm có thể gia tăng do điều kiện thời tiết mưa bão và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh, gây hại.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng một số biện pháp như sau:

+ Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý, bón phân vùi trước khi trục trạc đất lần cuối theo tỷ lệ 100% DAP, 50% Kali,… giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất sự phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại, giảm chi phí, tăng chất lượng và lợi nhuận.

+ Phát hiện kịp thời bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá,… để có biện pháp quản lý và chăm sóc hiệu quả. Có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn tr lẹt xẹt và tr đều. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

+ Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm. Thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

+ Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Thu Đông 2021 cần vệ sinh kỹ đồng ruộng, cày ải phơi đất, đảm bảo thời gian cách ly giữa 02 vụ ít nhất 03 tuần, theo dõi chặt chẽ tình hình rầy vào đèn, xuống giống tập trung, né rầy hiệu quả trên từng ô bao, cánh đồng tại địa phương, nhằm hạn chế thấp nhất sự gây hại của muỗi hành, rầy nâu, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá.

1.2. Trên hoa màu

          - Vụ Hè Thu 2021: xuống giống 14.660,5 ha, đã thu hoạch 6.040,5 ha gồm các loại như bắp, mè, dưa hấu, sen, rau ăn lá,...

          - Vụ Thu Đông 2021: xuống giống 978,3 ha, gồm các loại như bắp, mè, dưa hấu, sen, rau ăn lá.

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh trên bắp, khoai lang, ớt, dưa, bầu bí,… xuất hiệngây hại phổ biến ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 33.964,6 ha (số liệu điều chỉnh lại theo số liệu Cục Thống kê). Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh.

- Sâu bệnh trên cây ăn trái: các đối tượng sâu bệnh xuất hiện và gây hại phổ biến ở mức nhẹ. Dự báo trong tuần tới sâu đục cành, bệnh thán thư, cháy lá, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ./.

 

Thanh Tân

Tin cùng danh mục

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 21/6/2021 – 27/6/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 21/6/2021 – 27/6/2021

10:23 20/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 14/6/2021 – 20/6/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 14/6/2021 – 20/6/2021

10:23 20/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 07/6/2021 – 13/6/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 07/6/2021 – 13/6/2021

10:23 20/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 31/5/2021 – 06/6/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 31/5/2021 – 06/6/2021

10:23 20/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 24/5/2021 - 30/5/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 24/5/2021 - 30/5/2021

10:23 20/10/2021