Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 12/12/2022 – 18/12/2022
Ngày đăng: 27/12/2022

1.1. Trên cây lúa

- Thu Đông 2022: xuống giống 109.824 ha/113.600 ha, đạt 96,67% so với kế hoạch. Diện tích đã thu hoạch là 105.853 ha, năng suất bình quân 59,53 tạ/ha

- Đông Xuân 2022 - 2023: xuống giống 168.379 ha/191.500 ha, đạt 87,9% so với kế hoạch, lúa chủ yếu đang giai đoạn mạ - trổ chín. Diện tích đã thu hoạch 19 ha, năng suất bình quân 74 tạ/ha.

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Bệnh bạc lá (cháy bìa): diện tích nhiễm nhẹ 171 ha (tăng 11 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn làm đòng – trổ chín, với tỷ lệ bệnh 10 – 20%.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\chay bia la 18.JPG

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

+ Bệnh lem lép hạt: diện tích nhiễm 1.160 ha (giảm 205 ha so với tuần trước) trong đó nhiễm trung bình 105 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn trổ chín, tỷ lệ bệnh 10 - 20%.

- Dự báo trong tuần tới, rầy tuổi 2 – 4 tiếp tục phát triển và gây hại phổ biến ở mức nhẹ dụng giống nhiễm như Jasmine 85, VD 20, OM 4900, IR 50404, nếp.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng một số biện pháp như sau:

+ Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá,… để có biện pháp quản lý và chăm sóc kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. Có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

+ Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm, thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

1.2. Trên hoa màu

- Vụ Thu Đông 2022: xuống giống 8.421/8.123 ha hoa màu các loại như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại đạt 103,6% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 8.299,7 ha đạt 98,6% diện tích xuống giống.

- Đông Xuân 2022 - 2023: xuống giống 7.069,1 ha/12.250 ha đạt 57,7% so với kế hoạch gồm các loại hoa màu như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại. Diện tích đã thu hoạch 644,3 ha.

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh hại trên hoa màu xuất hiện gây hại phổ biến ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng biện pháp như sau: Áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất như IPM, sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ,… thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

 1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 42.473,9 ha đạt 105% so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.

 - Sâu bệnh trên cây ăn trái: sâu bệnh trên cây ăn trái xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

 

Hoàng Anh

Tin cùng danh mục

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 28/11/2022 – 04/12/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 28/11/2022 – 04/12/2022

06:57 09/02/2023

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 14/11/2022 – 20/11/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 14/11/2022 – 20/11/2022

06:57 09/02/2023

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 31/10/2022 – 06/11/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 31/10/2022 – 06/11/2022

06:57 09/02/2023

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 24/10/2022 – 30/10/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 24/10/2022 – 30/10/2022

06:57 09/02/2023

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 17/10/2022 – 23/10/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 17/10/2022 – 23/10/2022

06:57 09/02/2023