Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022
Ngày đăng: 12/09/2022

1.1. Trên cây lúa

- Hè Thu 2022: xuống giống 182.768 ha/186.000 ha, đạt 98,3% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 178.559 ha, năng suất bình quân 62,5 tạ/ha. Trong đó các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Hồng Ngự, Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc đã thu hoạch dứt điểm, các huyện còn lại đang tiếp tục thu hoạch.

- Thu Đông 2022: xuống giống 106.417 ha/113.600 ha, đạt 93,7% so với kế hoạch. Diện tích đã thu hoạch là 3.928 ha, năng suất bình quân 58,4 tạ/ha

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Sâu cuốn lá nhỏ: diện tích nhiễm nhẹ 50 ha (giảm 45 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đẻ nhánh.

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm nhẹ 225 ha (giảm 115 ha so với tuần trước), trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – trổ chín.

+ Bệnh lem lép hạt: diện tích nhiễm 4.363 ha (tăng 1.208 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 599 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn trổ chín, tỉ lệ bệnh 10 - 20%.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\chay bia la 18.JPG

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

+ Bệnh cháy bìa lá: diện tích nhiễm 2.315 ha (tăng 1.470 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 410 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn trổ chín, tỉ lệ bệnh 20 – 40%.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng một số biện pháp như sau:

+ Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá,… để có biện pháp quản lý và chăm sóc kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. Có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

+ Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm, thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

1.2. Trên hoa màu

  - Vụ Hè Thu 2022: đã xuống giống 12.086 ha/17.000 ha hoa màu các loại đạt 71,16% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 12.042 ha

- Vụ Thu Đông 2022: xuống giống 5.692/8.123 ha hoa màu các loại như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại đạt 70,07% so với kế hoạch.

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh hại trên hoa màu xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng biện pháp như sau: Áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất như IPM, sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ,… thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 42.025 ha đạt 105% so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.

 - Sâu bệnh trên cây ăn trái: sâu bệnh hại trên cây ăn trái xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

Hoàng Anh

Tin cùng danh mục

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022

06:25 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 01/8/2022 – 07/8/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 01/8/2022 – 07/8/2022

06:25 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 18/7/2022 – 24/7/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 18/7/2022 – 24/7/2022

06:25 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

06:25 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 04/7/2022 – 10/7/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 04/7/2022 – 10/7/2022

06:25 29/05/2024