Nguyễn Thị Bích Ngọc
ĐC: Số 22, Lý Công Uẩn, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 28/07/2020
..............
(Hết hạn) Cần bán lươn giống
Số lượng: 300 - 500 con

Liên hệ: Ông Lâm Văn Dai, Phó Chủ nhiệm Tân Thạnh Hội quán, điện thoại số 0339722210, 0847542456,

Địa chỉ: ấp Tân Hoà, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng: 08:26 07/09/2020 | Thời gian cung ứng: 09/01/2023 - 06/12/2023

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) HTX NN Bình Thạnh Trung có bán các loại xoài

Số lượng: 100
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 02/11/2020 Thu mua đến ngày 02/11/2020

(Hết hạn) bán xoài

Số lượng: 10 tấn
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 03/01/2022 Thu mua đến ngày 03/12/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 03/02/2022 Thu mua đến ngày 31/08/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 14/12/2021 Thu mua đến ngày 30/01/2022

(Hết hạn) HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 13/04/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Chuyên cung cấp hoa đồng tiền chậu

Số lượng: 500 chậu
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) TEST bán xoài

Số lượng: 500 kg
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
Lê Tấn Thành
Cung ứng từ ngày 13/04/2021 Cung ứng đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Cần bán lươn thịt

Số lượng: 2 tấn
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Cung ứng từ ngày 09/01/2023 Cung ứng đến ngày 31/08/2023

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
nguyễn văn thiện
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Chuyên cung cấp hoa đồng tiền chậu

Số lượng: 500 chậu
htxhoakiengtanquydong
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) TEST bán xoài

Số lượng: 500 kg
Phạm Tấn Khương
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 10/06/2020