Lê Tấn Thành
ĐC: 200 Tổ 3 ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 02/06/2020
Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Lý
HTX Bình Lý
Số lượng: 100 kg

HTX Bình Lý cung cap xoài

Ngày đăng: 04:04 02/06/2020 | Thời gian cung ứng: 13/04/2021 - 31/12/2021

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Hoa kiểng nuôi cấy mô

Số lượng: 150.000
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 07/09/2020 Thu mua đến ngày 30/01/2021

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)

Số lượng: liên hệ
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 22/06/2020

(Hết hạn) htxxoaitanthuantay cần liên kết tiêu thụ nông sản xoài

Số lượng: Liên hệ
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 02/08/2020 Thu mua đến ngày 02/10/2020

(Hết hạn) Xoài cao lãnh

Số lượng: 500
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/09/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc

Số lượng: liên hệ
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: Liên hệ
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 12/09/2019 Thu mua đến ngày 09/01/2020

(Hết hạn) Làng nghề Mê Bồ

Số lượng: .....
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 11/09/2019 Thu mua đến ngày 26/12/2019

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: .....
Lê Tấn Thành
Thu mua từ ngày 12/09/2019 Thu mua đến ngày 15/01/2020

Tin cùng chuyên mục

Cần bán khoai lang tím

Số lượng: 200 kg
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Cung ứng từ ngày 30/06/2021 Cung ứng đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) chuyên cung cấp chanh

Số lượng: 5 tấn
Nguyễn Thành Nguyên
Cung ứng từ ngày 03/06/2020 Cung ứng đến ngày 03/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 22/06/2020