nguyễn văn thiện
ĐC: ấp 3 xã Mỹ Đông -Tháp Mười, xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 02/06/2020
HTX Đông Thành
(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc
Số lượng: 500 kg

Xoài Cát Hòa Lộc

Ngày đăng: 02:52 02/06/2020 | Thời gian cung ứng: 02/06/2020 - 10/06/2020

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) HTX NN Bình Thạnh Trung có bán các loại xoài

Số lượng: 100
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 02/11/2020 Thu mua đến ngày 02/11/2020

(Hết hạn) bán xoài

Số lượng: 10 tấn
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 03/01/2022 Thu mua đến ngày 03/12/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 03/02/2022 Thu mua đến ngày 31/08/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 14/12/2021 Thu mua đến ngày 30/01/2022

(Hết hạn) Cần bán lươn giống

Số lượng: 300 - 500 con
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 09/01/2023 Thu mua đến ngày 06/12/2023

(Hết hạn) HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 13/04/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Chuyên cung cấp hoa đồng tiền chậu

Số lượng: 500 chậu
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) TEST bán xoài

Số lượng: 500 kg
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
nguyễn văn thiện
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) Chuyên cung cấp hoa đồng tiền chậu

Số lượng: 500 chậu
htxhoakiengtanquydong
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) TEST bán xoài

Số lượng: 500 kg
Phạm Tấn Khương
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) chuyên cung cấp chanh

Số lượng: 5 tấn
Nguyễn Thành Nguyên
Cung ứng từ ngày 03/06/2020 Cung ứng đến ngày 03/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020