Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm”
Ngày đăng: 01/04/2022

Từ nguồn kinh phí khuyến nông Quốc Gia, ngày 31/03/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm” tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh với sự tham gia của GS. TS Trần Văn Hâu giảng viên cao cấp khoa  nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ.

Nội dung của lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Kỹ thuật trồng xoài: Quy trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, kỹ thuật xử lý ra hoa, rải vụ xoài đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ; Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; Các biện pháp chăm sóc đánh giá hiện trạng sinh trưởng của cây xoài, so sánh với các vườn đối chứng lân cận để nhận biết sự khác biệt.

Description: D:\VO THUY\2.MO HINH\2022\MO HINH\DU AN THAM CANH XOAI\TAP HUAN\HINH\6614c27b2b19e547bc082.jpg

GS.TS. Trần Văn Hâu đang trao đổi với nông dân tham gia mô hình

Lớp tập huấn giúp cho học viên (nông dân tham gia mô hình), nhiệt tình tham gia trao đổi học tập chia sẽ kinh nghiệm. Học viên nắm chắc được kiến thức về kỹ thuật thâm canh Xoài theo tiêu chuẩn VietGAP để có thể áp dụng vào thực tế mô hình và hướng dẫn các nông dân khác làm theo.

Ngọc Thúy – TTDVNN&NSNT

 

Tin cùng danh mục

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

06:35 29/05/2024

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

06:35 29/05/2024

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

06:35 29/05/2024

Hội thảo dự án Seed to Table

Hội thảo dự án Seed to Table

06:35 29/05/2024

Tổ chức lớp tập huấn “nâng cao nhận thức phụ nữ trong sản xuất kinh  doanh nông sản thực phẩm an toàn, hướng đến sản xuất hữu cơ”

Tổ chức lớp tập huấn “nâng cao nhận thức phụ nữ trong sản xuất kinh  doanh nông sản thực phẩm an toàn, hướng đến sản xuất hữu cơ”

06:35 29/05/2024