Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024 
Ngày đăng: 21/03/2024

Nhằm mục tiêu hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để hình thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; chuyển một bộ phận lao động nông thôn sang làm nông nghiệp dịch vụ, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần mang lại công ăn việc làm, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân lao động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh lớp bế giảng đào tạo nghề nông nghiệp tại huyện Thanh Bình

Ngày 19/3/2024, Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch 82/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Về công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp; Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cập nhật kiến thức cho cán bộ tham gia hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp; Xây dựng, phát triển chương trình giáo trình đào tạo và xây dựng danh mục nghề và định mức chi phí ngành nghề; Hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp; Kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp.

Trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; đảm bảo đạt tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

Nội dung chi tiết mời xem Kế hoạch đính kèm

M. Thường

 

 

Tin cùng danh mục

Tam Nông trao Quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023

Tam Nông trao Quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023

06:04 16/06/2024

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

06:04 16/06/2024

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ “không có điểm dừng”

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ “không có điểm dừng”

06:04 16/06/2024

Vụ xoài Tết giảm năng suất do thời tiết bất lợi

Vụ xoài Tết giảm năng suất do thời tiết bất lợi

06:04 16/06/2024

Lúa đông xuân trúng mùa, được giá, nông dân phấn khởi

Lúa đông xuân trúng mùa, được giá, nông dân phấn khởi

06:04 16/06/2024