Tam Nông trao Quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023
Ngày đăng: 08/03/2024

         Ngày 08/03/2024. Thực hiện Kế hoạch số 504/KH-UBND, ngày 19/12/2023, Ủy ban nhân huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị tổng kết, công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023. Đến tham dự Hội nghị có Ông Phùng Công Thanh -Huyện ủy viên Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; Các thành viên Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các chủ thể có sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2023.

Hội nghị diễn ra gồm 3 nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024; Công bố Quyết định phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023; Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt 3 sao OCOP năm 2023; Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2023.

Kết quả triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện nay có 28 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (27 sản phẩm 3 sao và 01 sản phẩm 4 sao). Theo Kế hoạch huyện năm 2024 dự kiến có 18 sản phẩm mới tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ông Lưu Văn Tiến đã công bố Quyết định Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt 3 sao OCOP huyện Tam Nông năm 2023 cụ thể như sau: Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 3 sao OCOP đối với 11 sản phẩm của 09 chủ thể là doanh nghiệp và hộ kinh doanh (gồm 04 sản phẩm tham gia đánh giá lại sau 03 năm công nhận; 07 sản phẩm mới tham gia đánh giá, phân hạng năm 2023).

Ông Phùng Công Thanh - Huyện ủy viên Phó Chủ tịch UBND huyện trao chứng nhận và hoa cho các chủ thể OCOP năm 2023

Hội nghị giúp UBND Huyện kịp thời nắm bắt các khó khăn, thắc mắc trong quá trình phát triển sản phẩm OCOP, từ đó có định hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các chủ thể OCOP chuẩn hoá, phát triển sản phẩm.

Duy trì, nâng hạng các sản phẩm OCOP đã được công nhận và định hướng phát triển các sản phẩm đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương; tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP của Huyện; thực hiện tốt
các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành Huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và các xã, thị trấn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình./.

Xem chi tiết tại Quyết định

                                                                                                                        M. Thường

Tin cùng danh mục

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

07:38 16/06/2024

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ “không có điểm dừng”

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ “không có điểm dừng”

07:38 16/06/2024

Vụ xoài Tết giảm năng suất do thời tiết bất lợi

Vụ xoài Tết giảm năng suất do thời tiết bất lợi

07:38 16/06/2024

Lúa đông xuân trúng mùa, được giá, nông dân phấn khởi

Lúa đông xuân trúng mùa, được giá, nông dân phấn khởi

07:38 16/06/2024

Đồng Tháp xúc tiến kế hoạch tham gia Chợ Hoa Xuân tại thành phố Hồ Chí Minh

Đồng Tháp xúc tiến kế hoạch tham gia Chợ Hoa Xuân tại thành phố Hồ Chí Minh

07:38 16/06/2024