“Ở đâu có Nông dân, ở đó có Khuyến nông”
Ngày đăng: 01/08/2022

Nhân dịp Hội nghị Khuyến nông toàn quốc năm 2022 vừa diễn ra tại Tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan tuy không đến dự được, nhưng đã có ý kiến chỉ đạo thông qua ghi hình phát trực tiếp tại Hội nghị.

Bộ trưởng đánh giá cao sự chuyển động tư duy, cách làm của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trong thời gian gần đây, đã hình thành được tư duy, có những đột phá trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bộ trưởng chỉ đạo phải hình thành được hệ sinh thái khuyến nông gắn kết, trong đó hạt nhân là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hệ thống khuyến nông ở cơ sở gắn với khuyến nông doanh nghiệp. Như vậy, chúng ta hình thành được một chuỗi khuyến nông từ vấn đề kỹ thuật sang vấn đề kinh tế và tiếp cận vấn đề thị trường.

Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Lê Minh Hoan đã có ý kiến chỉ đạo thông qua ghi hình phát trực tiếp tại Hội nghị

Với phương châm “Ở đâu có Nông dân, ở đó có Khuyến nông”, người nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Mọi hoạt động khuyến nông cần phải hướng tới người nông dân, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của nông dân và phù hợp với năng lực, điều kiện sản xuất của nông dân. Khuyến nông không chỉ dừng lại ở làm nông nghiệp, dạy nông dân mà phải hướng dẫn nông dân tổ chức lại sản xuất, vào kinh tế tập thể, tổ chức lại một ngành hàng.

Khuyến nông phải nâng cao tri thức của người nông dân, cung cấp nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng, nhiều thông tin cho người nông dân. Bộ trưởng tâm huyết, nếu không có khuyến nông thì chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ không đến được với người nông dân. Khuyến nông là người kết nối gắn kết giữa các cơ quan khác trong Bộ để đưa tất cả những vấn đề về tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại thị trường đến với người nông dân, hỗ trợ người nông dân những công nghệ, kỹ thuật, thông tin, kiến thức…

Trí Tuệ - TTDVNN&NSNT

Tin cùng danh mục

HN Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP...

HN Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển VNL gắn với liên kết tiêu thụ tại ĐBSCL

06:00 29/05/2024

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, UDKHCN

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ

06:00 29/05/2024