​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 7, ngày 01 – 15/5/2020)
Ngày đăng: 19/05/2020

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như pH, độ kiềm, H2S, NO2-, NH4+, COD, TSS phần lớn đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Cảnh báo đối với các tuyến kênh trên địa bàn huyện, thị, thành:

- Phần lớn huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu Oxy thấp hơn giới hạn cho phép 0,5 – 2 mg/L, không chênh lệch so với đợt quan trắc trước.

- Kênh Ba Ánh (TX. Hồng Ngự); kênh K6, Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh); kênh Nguyễn Văn Tiếp – xã Mỹ An (Tháp Mười) có chỉ tiêu H2S vượt giới hạn cho phép 0,001 – 0,039 mg/L, chênh lệch giảm so với đợt quan trắc trước 0,096 mg/L.

- Phần lớn huyện, thị, thành đều có chỉ tiêu NO2- cao hơn giới hạn cho phép 0,003 – 0,97 mg/L, chênh lệch tăng so với đợt quan trắc trước 0,599 mg/L.

- Kênh Lò Gạch, Trung Ương (Tân Hồng); kênh Long An, Ba Ánh (TX. Hồng Ngự); Thanh Bình; Tam Nông (trừ kênh Đồng Tiến, An Bình, Tân Công Sính 1); sông Cần Lố, kênh K6, Hội Đồng Tường, Nguyễn Văn Tiếp – xã Phong Mỹ (H.Cao Lãnh); Tháp Mười có chỉ tiêu NH4+ vượt giới hạn cho phép 0,03 – 2,45 mg/L, chênh lệch tăng so với đợt quan trắc trước 2,07 mg/L.

- Kênh Lò Gạch, Sa Rài (Tân Hồng); kênh Ba Ánh (TX. Hồng Ngự); Thanh Bình; kênh Thị Xã (Tam Nông); H. Cao Lãnh (trừ sông Cái Nhỏ, rạch Bà Mụ, sông Cần Lố); Tháp Mười có chỉ tiêu COD vượt giới hạn cho phép 1 – 41 mg/L, chênh lệch giảm so với đợt quan trắc trước 59 mg/L.

- Kênh Lò Gạch, Sa Rài (Tân Hồng); sông Sở Thượng – xã Tân Hội, kênh Ba Ánh (TX. Hồng Ngự); Thanh Bình; H. Cao Lãnh (trừ sông Tiền, Cái Nhỏ, rạch Bà Mụ); kênh Bảy Thướt (Tháp Mười); sông Hậu – xã Tân Hòa và Định Hòa (Lai Vung); TP. Sa Đéc; sông Tiền – xã An Hiệp (Châu Thành) có chỉ tiêu TSS vượt giới hạn cho phép 2 – 170 mg/L, chênh lệch tăng so với đợt quan trắc trước 88 mg/L.

* Khuyến cáo:

- Hiện nay thời tiết đang vào mùa khô hạn cao điểm, nhiệt độ nước mặt và không khí tăng gây bất lợi lớn đến thủy sản nuôi phát triển. Cần chú ý việc thay nước, thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường nước ao, tình trạng sức khỏe, tốc độ sinh trưởng của thủy sản nuôi. Nên thả nuôi với mật độ thích hợp, cho ăn hợp lý, định kỳ bổ sung men tiêu hóa, vitamin, khoáng chất,... nhất là vitamin C và Beta glucan vào khẩu phần ăn hằng ngày để tăng sức đề kháng.

   - Đối với vùng nuôi tôm tập trung cần thường xuyên kiểm tra độ kiềm và kết hợp bón vôi hay Dolomite để giữ môi trường nước nuôi ổn định và thuận lợi cho tôm phát triển tốt.

- Riêng các vùng nuôi thủy sản trên tuyến kênh Ba Răng có độ mặn vượt so với giới hạn nước ngọt khoảng 0,41 ‰, cần có kế hoạch sản xuất phù hợp tránh bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong thời gian tới.

   - Đối với những khu vực nuôi lồng/bè tập trung cần tăng cường thường xuyên kiểm tra, vệ sinh lồng/bè, bố trí lồng/bè có khoảng cách phù hợp để tạo dòng chảy thông thoáng nhằm hạn chế cá chết do thiếu oxy cục bộ. Sử dụng vôi, muối treo đầu bè hoặc khu vực cho ăn để khử trùng và phòng bệnh cho cá. Đồng thời thực hiện tốt QCVN 02-22:2015/BNNPTNT.

   - Các vùng nuôi/cơ sở nuôi cá tra thương phẩm xuất khẩu cần thực hiện QCVN 02-20:2014/BNNPTNT, Quyết định 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp v/v ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

MV-VPS

Tham chiếu:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1: pH (6-8,5), NO2- (≤ 0,05 mg/L), NH4+(≤ 0,3 mg/L), COD (≤ 10 mg/L), TSS (≤ 20 mg/L), PO43- (≤ 0,1 mg/L). 

- QCVN 02-22:2015/BNNPTNT: Oxy (≥ 4 mg/L).

- QCVN 02-20:2014/BNNPTNT: H2S (≤ 0,05 mg/L).       

Tin cùng danh mục

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 6, ngày 15 – 31/3/2020

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 6, ngày 15 – 31/3/2020

07:10 16/08/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 5, ngày 01 – 15/3/2020)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 5, ngày 01 – 15/3/2020)

07:10 16/08/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 4, ngày 16 – 28/02/2020)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 4, ngày 16 – 28/02/2020)

07:10 16/08/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 3, ngày 01 – 15/02/2020)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 3, ngày 01 – 15/02/2020)

07:10 16/08/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2, ngày 16 – 31/01/2020

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2, ngày 16 – 31/01/2020

07:10 16/08/2022