Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 02 năm 2018
Ngày đăng: 14/03/2018

 

Xem chi tiết tại đây

Tin cùng danh mục

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 11 năm 2017

Hiện nay đang vào mùa gieo sạ lúa Đông Xuân, nước trên đồng ruộng đổ xuống các sông, kênh cấp sẽ làm ảnh hưởng các yếu tố môi trường, làm môi trường nước ...

06:14 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản tuần 3 tháng 11 năm 2017

Hiện nay đã vào giai đoạn giao mùa thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt vào buổi sáng, cần hạn chế làm sốc cá để tránh tạo điều kiện cho các loại bệnh ...

06:14 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 10 năm 2017

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 10 năm 2017

06:14 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Tuần 3 tháng 10 năm 2017

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như Oxy, pH, NH4+ nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. ...

06:14 16/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 3 tháng 10 năm 2017

Qua kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cấp các tuyến sông, kênh cấp trên địa bàn Tỉnh hiện nay cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc đều có các ...

06:14 16/06/2024