Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGap trong các hợp tác xã phục vụ phát triển mã số vùng nguyên liệu
Ngày đăng: 16/08/2023

Tin cùng danh mục

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

01:23 07/12/2023

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

01:23 07/12/2023

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

01:23 07/12/2023

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

01:23 07/12/2023

Quy trình sản xuất 2 vụ lúa hoặc màu kết hợp nhử cá tự nhiên mùa lũ

Quy trình sản xuất 2 vụ lúa hoặc màu kết hợp nhử cá tự nhiên mùa lũ

01:23 07/12/2023