SỦ DỤNG CHẾ PHẨM BALASA-N01 LÀM ĐỆM LÓT CHUỒNG TRONG CHĂN NUÔI HEO
Ngày đăng: 27/02/2020

Lợi ích của việc sử dụng đệm lót:

      Heo con nuôi trên đệm lót sẽ khỏe mạnh, đồng đều, ít bị bệnh và tăng trưởng tốt. Heo nuôi trên nền đệm lót không bị thối bàn chân, không bị què chân, lông da bóng mượt và sạch. Thịt chắc, thơm ngon,  giảm tồn dư kháng sinh.

1. Làm tiêu phân do đó mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi hầu như không còn, tạo môi trường sống tốt không ô nhiễm:

- Cải thiện môi trường sống cho người lao động

- Tạo cơ hội có thể phát triển chăn nuôi nơi khu  dân cư.

2. Không cần thay phân và rửa chuồng trong quá trình nuôi do đó giãm nhân công, lượng nước và lượng điện dùng.

3. Giãm tỷ lệ bệnh, đặc biệt là bệnh tiêu chảy heo con. Vì vậy giãm công và chi phí thuốc.

4 . Tăng chất lượng đàn heo và chất lượng của sản phẩm

5. Hạch toán chung người chăn nuôi sẽ lợi:

- Môi trường không ô nhiễm

- Giảm được công việc nặng nhọc trong việc thường xuyên vệ sinh chuồng

- Chi phí chung sẽ ít hơn nên thu nhập tăng lên

Tài liệu kèm theo

Tin cùng danh mục

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM BALASA-N01 LÀM ĐỆM LÓT CHUỒNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM BALASA-N01 LÀM ĐỆM LÓT CHUỒNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ

03:20 29/02/2024

Kỹ thuật trồng và chăm sóc quýt hồng

Kỹ thuật trồng và chăm sóc quýt hồng

03:20 29/02/2024

Kỹ thuật trồng và chăm sóc quýt đường

Kỹ thuật trồng và chăm sóc quýt đường

03:20 29/02/2024

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cam xoàn

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cam xoàn

03:20 29/02/2024

Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải từ ao nuôi cá tra

Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải từ ao nuôi cá tra

03:20 29/02/2024