Giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng dịch Covid-19
Ngày đăng: 03/09/2021

Xét nội dung đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2183/STC-QLNS ngày 18 tháng 8 năm 2021 về việc giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng dịch Covid-19  (văn bản đính kèm), Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương, đồng ý cho Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) thực hiện việc giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

a) Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: Giảm 50% tổng số tiền nước sạch sinh hoạt trước thuế và phí bảo vệ môi trường.

b) Đối với các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19: Giảm 20% tổng số tiền sử dụng nước sinh hoạt trước thuế và phí bảo vệ môi trường.

c) Đối với các cơ sở sử dụng để làm khu cách ly tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19: Miễn thu tiền sử dụng nước sạch.

d) Đối với tất cả khách hàng sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt (trừ đối tượng nêu tại điểm a và đơn vị lực lượng vũ trang, công an, bệnh viện, trường học; cơ quan, đoàn thể, cơ sở tôn giáo, đơn vị sự nghiệp): Giảm 5% tổng số tiền nước trước thuế và phí bảo vệ môi trường.

Thời gian giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt: Ba (03) kỳ hoá đơn tháng 09, 10 và 11  năm 2021.

2. Giao Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tổ chức thực hiện việc giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt theo đúng quy định./.

Tin cùng danh mục

Đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thu mua, vận chuyển lúa gạo vụ Hè Thu, Thu Đông 2021 giữa các tỉnh

Đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thu mua, vận chuyển lúa gạo vụ Hè Thu, Thu Đông 2021 giữa các tỉnh

12:26 26/10/2021

Phối hợp triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Phối hợp triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

12:26 26/10/2021

Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

12:26 26/10/2021

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 25/8/2021

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 25/8/2021

12:26 26/10/2021

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp ngày 12/8/2021

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp ngày 12/8/2021

12:26 26/10/2021